2015/2015/Ekim Ayı Meclis Kararları

05.10.2015 TARİH VE 2015/158 SAYILI TEKLİF-KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının birinci birleşiminde, şehirler arası kültürel alışverişi sağlamak ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Beşiktaş Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 2015/95 sayılı kararı ile kardeş şehir ilişkisi kurulan Hakkari’de yaşayan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere altüst takım eşofman alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol düzenlenmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

05.10.2015 TARİH VE 2015/159 SAYILI TEKLİF-KARAR:
Belediye Meclisimizin 5 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 1 inci Birleşiminde, Belediyemiz ile T.M.M.O.B arasında “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi için Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği protokolü” imzalanması için Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

05.10.2015 TARİH VE 2015/160 SAYILI TEKLİF-KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 1 inci birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Belediyemiz ile Danimarka’nın Aarhus şehri arasında dostluk ilişkisinin kurulabilmesi, Kültürel ve Sanatsal ortak faaliyetler yürütülebilmesine ait teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05.10.2015 TARİH VE 2015/161 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 05.10.2015 günlü birinci birleşiminde CHP Meclis Üyesi Sayın Rıfat ÖRNEK tarafından ek gündem maddesi olarak verilen yazılı önerge gereği, Plan ve Bütçe Komisyonundaki üyeliğinden istifa eden Sayın Eyüp BİRGÜN’ün yerine Sayın Selin Deniz BOZKURT önerilmiştir. Yapılan açık oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Sayın Selin Deniz BOZKURT OYBİRLİĞİ ile seçilmiştir.

09.10.2015 TARİH VE 2015/ 162 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Zabıta Personelinin 2016 yılı Aylık Maktu Fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/163 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Fen İşleri Müdürlüğünden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ödenek aktarımı yapılmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/164 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre kadro iptali ve kadro derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

09.10.2015 TARİH VE 2015/165 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 2015-2016 Öğretim yılında uygulanacak kreş ücretlerinde değişiklik yapılmasına ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/166 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Beşiktaş İlçesi, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı ile Morbasan Sokak köşesinde 1727 yanında bulunan ve yeniden düzenlenen parka ünlü halk ozanımız “AŞIK VEYSEL” adının verilmesine ait Çevre Trafik ve Ulaşım Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/167 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediyemiz tarafından 2016 yılında uygulanacak ücret tarifelerinin görüşülmesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/168 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olunması, üyelik kriterlerinin görüşülmesine ait Hukuk ve Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/169 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Belediye Meclisinin 11.09.2015 gün ve 122 sayılı kararı ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine alınan Plan ve Proje Müdürlüğünün Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğüne devir edilmesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09.10.2015 TARİH VE 2015/ 170 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 2. birleşiminde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereği hazırlanan 2016 Yılı Performans Programının görüşülmesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

16.10.2015 TARİH VE 2015/171 SAYILI MECLİS KARARI:
Belediye Meclisimizin 16 Ekim 2015 tarihli Ekim dönemi toplantısının 3. Birleşiminde 2016 yılı Bütçesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve ekleri görüşülmüş, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine istinaden yapılan görüşme neticesinde:
16 maddeden oluşan BÜTÇE KARARNAMESİ madde madde okunarak her biri oybirliği ile kabul edilmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

01 Vergi Gelirleri: 265.444.380,00 TL olarak oybirliği ile,
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri: 0,00 TL olarak oybirliği ile,
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 15.026.990,00 TL olarak oybirliği ile,
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 169.350,00 TL olarak oybirliği ile,
05 Diğer Gelirler: 70.020.580,00 TL olarak oybirliği ile,
06 Sermaye Gelirleri: 338.700,00 TL olarak oybirliği ile,
08 Alacaklardan Tahsilat: 0,00 TL olarak oybirliği ile,
09 Red ve İadeler (-): -1.000.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

GİDER BÜTÇESİ
01 Personel Giderleri: 44.463.114,00 TL olarak oybirliği ile,
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri: 7.875.450,00 TL olarak oybirliği ile,
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 225.100.936,00 TL olarak oybirliği ile,
04 Faiz Giderleri: 1.500.000,00 TL olarak oybirliği ile,
05 Cari Transferler: 9.273.000,00 TL olarak oybirliği ile,
06 Sermaye Giderleri: 44.187.500,00 TL olarak oybirliği ile,
07 Sermaye Transferleri: 0,00 TL olarak oybirliği ile,
08 Borç Verme: 0,00 TL olarak oybirliği ile,
09 Yedek Ödenekler: 17.600.000,00 TL olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine göre hazırlanan Beşiktaş Belediyesi 2016 yılı Gelir ve Gider Bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre yapılan görüşme neticesinde 350.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir.