2009/2009/ Nisan Ayı Meclis Kararları

6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 18 Karar

Divan Katipliklerine Sayın Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle Sayın Mehmet ARSLAN, H.Kerem KUMBASAR, Çetin KIRIŞGİL ve Özgür KOÇAK önerilmişlerdir.
Divan Katiplikleri için 32 oy kullanılmıştır. Sayın Mehmet ARSLAN 31 oy, H.Kerem KUMBASAR 32 oy, Çetin KIRIŞGİL 31 oy, Özgür KOÇAK 32 oy alarak Divan Katipliklerine seçilmişlerdir.
6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 19 Karar

Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2009 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1. Birleşiminde yapılan gizli oylama sonucunda;

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Sayın Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle Sayın H.Kemal ÇİLOĞLU Önerilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekilliği için 32 oy kullanıldığı 21 oy'un geçerli 1 oy'un boş olduğu anlaşılmıştır. Sayın Kemal ÇİLOĞLU 31 oy'la Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
Meclis 2. Başkan Vekilliğine Sayın Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle Sayın M.Aydın VELİOĞLU Önerilmiştir. Meclis 2. Başkan Vekilliği için 32 oy kullanıldığı 21 oy'un geçerli 1 oy'un boş olduğu anlaşılmıştır. Sayın Kemal ÇİLOĞLU 31 oy'la Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.
6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 20 Karar
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2009 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1. Birleşiminde Yapılan gizli oylama sonucunda;

3 Adet Encümen üyeliğine, Sayın Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Y.Metin KEÇELİ, M.Aydın VELİOĞLU ve Çetin KIRIŞGİL önerilmişlerdir. Daimi Encümen Üyelikleri için, 32 Oy kullanılmıştır. Y.Metin KEÇELİ 31 oy, M.Aydın VELİOĞLU 31 oy, Çetin KIRIŞGİL 30 oy, alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 21 Karar
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2009 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1. Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;
Sayın, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, 9 adet olarak önerilen ihtisas Komisyonlarından, Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu Üyeliği 5, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu Üyeliği 5, Çevre ve Trafik Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeliği 5, Gençlik Spor ve Eğitim Komiyonu Üyeliği 5, Deprem ve Afet Komisyonu Üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi öneresi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Bütçe Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Uğur BÜYÜKBALKAN, Şule BERKSOY, U.Gökhan SARI, H.Kerem KUMBASAR, ve Celal AKGÜN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Yakup ŞEKER, Hasan ŞENYURT, Sebahattin ÖZTÜRK ve Y.Metin KEÇELİ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hukuk Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Kemal ÇİLOĞLU, Uğur BÜYÜKBALKAN, M.Aydın VELİOĞLU, U.Gökhan SARI, Ergül AĞIRKOL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Mustafa UYGUN, Recep KABİLOĞLU, Cemil SABUNCU, Vahap YAMAN ve R.Mehmet AKYÜZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, R.Altan ERKEKLİ, U.Gökhan SARI, Çetin KIRIŞLIGİL, Özgür KOÇAK ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, R.Mehmet AKYÜZ, Osman YENER, Hasan SAYGILI, Mehmet ARSLAN ve Selma TOSUN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Osman YENER, Mehmet ARSLAN, Selma TOSUN, Selahattin MALUŞAKLI ve İsmail AKYILDIZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, H.Kerem KUMBASAR, Özgür KOÇAK, Çetin KIRIŞLIGİL ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, Levent SERDAROĞLU'nun sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Uğur BÜYÜKBALKAN, Yavuz ÇAKMAKKAYA, Mehmet YILDIZ, ve Selahattin MALUŞAKLI önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Afet Komisyonu üye üyeliklerine seçilmişlerdir.
6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 22 Karar
Belediye Meclisimiz 06 NİSAN 2009 tarihli NİSAN dönemi topantısının 1. birleşiminde, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Üyeliğine 2 Asil, ve 1 Yedek üye seçimi sonucunda Y.Metin KEÇELİ ve R.Mehmet AKYÜZ'ün asil üyei Akın KESKİN'in yedek üye olarak seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 23 Karar

Belediye Meclisimiz 06 NİSAN 2009 tarihli NİSAN dönemi topantısının 1. birleşiminde, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Üyeliğine 2 Asil, ve 2 Yedek üye seçimi sonucunda H.kerem KUMBASAR, Yavuz ÇAKMAKKAYA asil üye, Selahattin MALUŞAKLI ve Ergün AĞIRKOL yedek üye olarak seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
6 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 24 Karar

Belediye Meclisimiz 06 NİSAN 2009 tarihli NİSAN dönemi topantısının 1. birleşiminde, İstanbul Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine Doğal Üye olarak Belediye Başkanı İsmail ÜNAL, ve 1 Asil, 1 Yedek üye seçimi sonucunda Mustafa UYGUN asil üyei Çetin KIRIŞLIGİL'in yedek üye olarak seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
10 Nisan 2009 Meclis Kararları
2009 / 25 Karar


Başkanlığımız 2008 Yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimiz 10 NİSAN 2009 tarihli toplantısında müzakeryee açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 32 oyun kullanıldığı 32 oyun kabul olduğu oy tasnif ekibi tarafından tespit edildi.

2008 Yılı Faaliyet Raporu 32 kabul oyla Belediye Meclisimizin 10 NİSAN 2009 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2. birleşiminde OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.