2009/2009/ Haziran Ayı Meclis Kararları

1 Haziran 2009 Meclis Kararları
2009 / 39 Karar

Belediye Meclisimizin 01 Haziran 2009 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Güzelyurt Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen, 26 Haziran - 12 Temmuz 2009 tarihlerinde yapılacak olan 32.Güzelyurt Portakal Festivaline 26-29 Haziran tarihleri arasında M.Aydın VELİOĞLU, Osman YENEN, Şule BERKSOY, Recep KABİLOĞLU, Mehmet Rıfat AKYÜZ ve Celal AKGÜN'ün katılmasına ve yol masrafları ile harcırahlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu Gereği Belediyemiz bütçesinden ödenmek üzere karar alınmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF - KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

1 Haziran 2009 Meclis Kararları
2009 / 40 Karar

Belediye Meclisimizin 01 Haziran 2009 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1. birleşiminde, 19-20-21 Haziran 2009 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Tarihi Kentler Birliği toplantısına Belediye Başkanı Sayın İsmail ÜNAL, Çetin KIRIŞGİL ve Mustafa UYGUN'un katılmalarına ve yol masrafları ile harcırahlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu Gereği Belediyemiz bütçesinden ödenmesine TEKLİF - KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Haziran 2009 Meclis Kararları
2009 / 41 Karar

Belediye Meclisimizin 05.06.2009 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz Park Bakım İhalesinin gelecek yıllara yaygın olarak yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi gereğince meclis onayı alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Haziran 2009 Meclis Kararları
2009 / 42 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2009 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 19 Nisan - 02 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kapasitelerini Güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile Entegrasyon projesine katılmak üzere İngiltere'ye giden 738 sicil no'lu Sakine ERDOĞAN'a harcırah ödenmesi konusunda karar alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Haziran 2009 Meclis Kararları
2009 / 43 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Haziran 2009 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 22.02.2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince Başkanlığımızda bulunan boş memur-işçi kadrolarının norm kadroya uygun hale getirilmesi ve kadroların iptal edilmesine ait Hukuk Komisyonu Raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Haziran 2009 Meclis Kararları
2009 / 44 Karar

Belediye Meclisimizin 05.06.2009 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 01-04 Haziran 2009 tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Yerel Yönetimler Liderler Zirvesine davet edilen H.Fehmi MANİ'nin katılması ile ilgili yasa gereği harcırah ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.