2009/2009/ Temmuz Ayı Meclis Kararları

06 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 45 Karar

Belediye Meclisimizin 06 Temmuz 2009 tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Rasathanesi ile gerçekleştireceğim projeyle ilgili ptokokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklindeki kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

06 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 46 Karar
Belediye Meclisimizin 06 Temmuz 2009 tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 1. birleşiminde, İlçemiz dahilinde 7-16 yaş grubunda öğrenciler için İstanbul Teknik Üniversitesinin Maslak Kampüsünde bulunan yüzme havuzundan yararlanılmak için İ.T.Ü ve Belediyemiz arasında protokol yapma üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 47 Karar
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereği ve Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 06.01.2006 tarih, 2006/09 sayılı kararı ile kabul edilen "Beşiktaş Belediye Başkanlığı Eğitim Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi için Belediyemize başvuru yapan ve Beşiktaş İlçesinde ikamet eden öğrencilere eğitim yardımı verilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 67. maddesi gereğince meclis onayı alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 48 Karar
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 Tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde, ilçemiz dahilinde bulunan Yıldız Mah. Palanga cad. Yıldız Parkı içi, No:49/1'deki İstanbuldahil Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti. adı altındaki iş yerin içkili yerler krokisine ilave edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 49 Karar
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 Tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile yatırım planı uygulama programı esaslarına göre hazırlanan ve ekte sunulan 2010 yılına ait yatırım programının görüşülerek karara bağlanması için 5393 sayılı Belediye kanununun 67. maddesi gereğince meclis onayı alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortka raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 49 Karar
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 Tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Meclis Üyemiz Sayın Uğur BÜYÜKBALKAN'ın CHP grubu adına verdiği sözlü önerge gereği, vatandaşlarımızın istedikleri güzergâhlara rahatça ulaşabilmeleri onlara haraket serbestliği sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla, yazı ekinde yer alan kroki çerçevesinde ücretsiz ring seferleri yapılabilmesi için karar alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 50 Karar
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 Tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Meclis Üyemiz Sayın Uğur BÜYÜKBALKAN'ın CHP grubu adına verdiği sözlü önerge gereği, vatandaşlarımızın istedikleri güzergâhlara rahatça ulaşabilmeleri onlara haraket serbestliği sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla, yazı ekinde yer alan kroki çerçevesinde ücretsiz ring seferleri yapılabilmesi için karar alınması ait Bütçe ve Hukuk komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 51 Karar

Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 Tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 67/67 pafta, 1289 ada, 1 parsel ve 642 ada, 4 parsel sayılı yerler ile ilgili 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kanulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
10 Temmuz 2009 Meclis Kararları
2009 / 52 Karar
Belediye Meclisimizin 10 Temmuz 2009 Tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, ASAbbasğa Mahallesi 49 Pafta, 337 ada, 69 Parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.