2009/2009/ Eylül Ayı Meclis Kararları

07 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 54 Karar

Belediye Meclisimizin 07 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Belediyemizin Fulya'da yapılan çok amaçlı Kültür Merkezi İnşaatının tamamlanması için ek süre verilmesi ve ek sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine ait müdürlük teklifi olunarakl TEKLİF-KARAR şeklindeki kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

07 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 55 Karar

Belediye Meclisimizin 07 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Kültür Mahallesi Sekbanlar Sokak 1217-1300 1303-1390 adalar arasında kalan Kültür Mahallesi Hizmet ofisinin de yeraldığı yeşil alan Prof.Dr.Türkan SAYLAN parkı isminin verilmesi önerisi TEKLİF-KARAR şeklindeki kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 56 Karar

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz Hizmetinde Kullanılmak üzer şöforlü ve şöförsüz Binek Araç( pick-up kamyon ve kamyonet) ile iş makineleri kiralama hizmet alımı ihalesinin 2009 yılının Aralık ayından itibaren 25 (yirmibeş) aylık süreyi kapsayarak yapılabilmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 57 Karar

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 31.05.2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları İlişkin Esasları" hakkında yönetmelik gereğince Başkanlığımızda boş bulunan norm fazlası memur işçi kadrolarının iptal edilmesi ile dolu memur kadrolarının kazanılmış hak aylık derecelerine uygun hale getirilmesi konusunda karar alınabilmesine ait Huku Komisyonu Raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 58 Karar

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Vişnezade Mahallesi, Çeşme Meydanı Sokak, N0: 13/b/6' bulunan iş yerinin İçkili Yerler Krokisine İlave edilmesine ait İmar ve Hukuk Komisyonları ortka raporu okunaraki raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 59 Karar

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş, Dikilitaş mah. 59 pafta 1308 ada, 18 parsel sayılı yer komşu 35 parsel sayılı yerin tecavüzünün giderilmesine yönelik plan tadilatına ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ilr karar verildi

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 60 Karar

Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz ile Kültür Üniverstiesi arasında, Kültür- Sanat alanında yapılacak işbirliği protokolünün imzalanması için, Belediye Kanunu'nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi, Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesinin(g) bendi hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
11 Eylül 2009 Meclis Kararları2009 / 61 Karar
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Kardeş Kent Erlangen Belediyesi tarafından 19-22 Ekim 2009 tarihleri arasında organize edilen "Dinler Arası Diyalog" konulu toplantıya davet edilen Belediyemizden Almanya'ya gidecek 6 kişilik heyetin, yol masrafları ve harcırahlarının, 6245 sayılı Harcırah kanunu gereği Belediyemiz bütçesinden ödenmek üzere karar alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 62 Karar
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan yoksul, dar gelirli, kimsesiz ve engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar için hazırlanan yönetmeliğe ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

11 Eylül 2009 Meclis Kararları
2009 / 63 Karar
Belediye Meclisimizin 11 Eylül 2009 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan devlete ait İlköğretim ve Lisede okuyan yardıma muhtaç, maddi imkanları kısıtlı öğrencilere yapılacak eğitim yardımıyla ilgili hazırlanan yönetmeliğe ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.