2009/2009/ Ekim Ayı Meclis Kararları

5 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 64 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Ekim 2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Bölgesel ve Uluslararası alanda yapılacak olan sosyal kültürel etkinlikler de, Belediyemizle Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan protokole ek madde eklenmesine ait Müdürlük teklifi ve eki okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 65 Karar

Belediye Meclisimizin 09.10.2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 246 Ada, 4 parsel sayılı yerle ilgili itirazın, 3194 sayılı İmar kanununun 8/B maddesine göre görüşülmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 66 Karar

Belediye Meclisimizin 09.10.2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, Şair Necati Sokak, 26 pafta, 36 ada, 22 parsel sayılı yerin, 3194 sayılı imar kanununun 8/B maddesine göre görüşülmesine ait İmar komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 67 Karar

Belediye Meclisimizin 09.10.2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde 2010 Mali yılı Zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk komisyonları raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 68 Karar

Belediye Meclisimizin 09 EKİM 2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi gereği hazırlanan ve Ek'te sunulan 2010-2011-2012 yıllarına ait Performans Programının görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 69 Karar

Belediye Meclisimizin 09 Ekim 2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde 2010 Mali yılı Tahmini Bütçesi açık oylama ile oylanması sonucunda 28 oy'la OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 70 Karar

Belediye Meclisimizin 09 EKİM 2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde Başkanlığının 2010 yılında uygulayacağı Vergi,Resim ve Harç ile Ücret tarifelerinin görüşülmesi ait Hukuk ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ekim 2009 Meclis Kararları2009 / 71 Karar

Belediye Meclisimizin 09 EKİM 2009 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerin barınma sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre hazırlanan Erkek Konuk Evi ve Kız Öğrenci Yurdu ile ilgili yönetmeliklerin görüşülmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.