2010/2010/ Ocak Ayı Meclis Kararları

4 Ocak 2010 Meclis Kararları2010 / 1 Karar

Belediye Meclisimizin 04 OCAK  2010 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak yapılan gizli oylama sonucunda Sayın Yakup ŞEKER 24 oy, Aydın VELİOĞLU 24 oy, Selma TOSUN 24 oy, Hasan SAYGILI 24 oy, Kerem KUMBASAR 25oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8 Ocak 2010 Meclis Kararları2010 / 2 Karar

Belediye Meclisimizin 08 OCAK 2010 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde Sözleşmeli Personele ilişkin 2010 yılında ekte ünvanları belirtilmiş sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8 Ocak 2010 Meclis Kararları2010 / 3 Karar

Belediye Meclisimizin 08.01.2010 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde Norm Kadro ve Standartlarına İlişkin Komisyon raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.