2010/2010/ Mart Ayı Meclis Kararları

1 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 9 Karar

Belediye Meclisimizin 01 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Belediyemizin hissedarı olduğu Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik San.ve Tic.A.Ş 'nin Bankalar nezdinde kredi ve teminat kullanabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentleri gereğince onay verilmesi, teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

1 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 10 Karar

Belediye Meclisimizin 01 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Belediyesi Açık Anfi Tiyatro Toplantı Alanı inşaatı İçin Belediyemizden istenen yardım talebine ait Plan ve Projeler Müdürlüğünden gelen dosyanın Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 11 Karar

Belediye Meclisimizin 05 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesi 56 Pafta, 7 Ada, 76 Parsel üzerindeki yerin zemin katındaki 282 no'lu Kongre Merkezi'nin (Kültür Merkezi) kullanım bedelinin belirlenmesi ve sözleşme onayı alınmasına ait Hukuk ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 12 Karar

Belediye Meclisimizin 05 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kardeş Kent Erlangen Belediyesi tarafından 3-6 Mayıs 2010 tarihleri arasında Beşiktaş Meydanı'nın açılış seremonisi için Almanya'ya davet edilen Belediye Başkanı Sayın ismail ÜNAL ile Meclis tarafından belirlenen 6 Meclis Üyesi Sayın Celal AKGÜN, Şule BERKSOY, M.Aydın VELİOĞLU, Selahattin MALUŞAKLI, Özgür KOÇAK, Osman YENEN ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Elçin ÖNDER'nin yol masrafları ve harcırahlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediyemiz bütçesinden ödenmesi hususundaki Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 14 Karar

Belediye Meclisimizin 05 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 23-26 Mayıs 2010 tarihleri arasında Rusyanın st.Petersburg kentinde düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği toplantısına Belediye Başkanı İsmail ÜNAL ile Belediye Meclis Üyesi Mustafa UYGUN'un katılması ve 6245 sayılı yasaya göre yasal harcırahlarının ödenmesi konusunda karar alınmasına ait Bütçe ve Hukuk komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

5 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 15 Karar

Belediye Meclisimizin 05 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Akatlar Mahallesi, 89 pafta 1357 ada,1 ve 2 parsel üzerinde yapılacak olan ANAOKULU'na "SITKI ÇİFTÇİ" adı verilmek kaydıyla tefrişatlar dahil anahtar teslimi yapılacak ANAOKUL'un un Beşiktaş Belediyesi adına bağış olarak alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Mart 2010 Meclis Kararları2010 / 16 Karar

Belediye Meclisimizin 05 MART 2010 tarihli MART dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımıza dilekçe ile başvuran işyeri sahiplerinin talepleri doğrultusunda, Beşiktaş Cihannüma Mah. Camcı Hüseyin sok. Kapı No:2 ve 4'de bulunan işyerlerinin içkili yerler krokisine ilave edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.