2010/2010/ Nisan Ayı Meclis Kararları

5 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 17 Karar

Başkanlığımız 2009 yılı Faaliyet raporu 05 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısında müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 30 oy kullanıldığı, 30 oyun kabul olduğu, Oy Tasnif Heyeti tarafından tespit edildi.2009 Yılı Faaliyet Raporu 30 kabul oyla Belediye Meclisimizin 05 Nisan 2010 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1.birleşiminde OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

5 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 18 Karar

Belediye Meclisimizin 05 NİSAN 2010 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan gizli oylama sonucunda;

3 Adet Encümen üyeliğine, Sayın Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, Y.Metin KEÇELİ, M.Aydın VELİOĞLU ve H.Kerem KUMBASAR önerilmişlerdir. Daimi Encümen Üyelikleri için, 30 oy kullanılmıştır. Y.Metin KEÇELİ 30 oy, M.Aydın VELİOĞLU 30 oy, H.Kerem KUMBASAR 30 oy, alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

5 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 19 Karar

Belediye Meclisimizin 05 NİSAN 2010 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;

Sayın, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, 9 adet olarak önerilen İhtisas Komisyonlarından, Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliği 5, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliği 5, Çevre ve Trafik Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliği 5, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliği 5, Deprem ve Afet Komisyonu üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Bütçe Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, Uğur BÜYÜKBALKAN, Şule BERKSOY, U.Gökhan SARI, H.Kerem KUMBASAR ve Celal AKGÜN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Yakup ŞEKER, Hasan ŞENYURT, Sebahattin ÖZTÜRK ve Y.Metin KEÇELİ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hukuk Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, H.Kemal ÇİLOĞLU, Uğur BÜYÜKBALKAN M.Aydın VELİOĞLU, U.Gökhan SARI ve Ergün AĞIRKOL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, Mustafa UYGUN, Recep KABİLOĞLU, Cemil SABUNCU, Vahap YAMAN, ve Mehmet Rıfat AKYÜZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, R.Altan ERKEKLİ, U.Gökhan SARI, Çetin KIRIŞGİL, Özgür KOÇAK ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER'in sözlü önergesiyle, .Mehmet Rıfat AKYÜZ, Osman YENER, Hasan SAYGILI, Mehmet ARSLAN, ve Selma TOSUN, önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

5 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 20 Karar

Belediye Meclisimizin 05 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında "2010 Uluslararası Beşiktaş Heykel Sempozyumumun yapılabilmesi ve hazırlanan protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 21 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan yoksul, dar gelirli, muhtaç, kimsesiz ile engellilere yapılacak Sosyal Hizmet ve Yardımlarla ilgili Yönetmelikte yapılan değişikliğe ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün teklif ettiği İstanbul İli Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği Taslağı'nın aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 22 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş İlçe sınırları içerisinde Devlet Okullarında okuyan maddi imkanları kısıtlı ilköğretim, Lise öğrencilerine yapılacak Eğitim Yardımı ile ilgili Yönetmelikte yapılan değişikliğin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, hazırlanan İstanbul İli Beşiktaş Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliği'nin aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 23 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi gereğince "Görev yetki ve Çalışma Yönetmeliği" usul ve esaslara uygun olarak yeniden düzenlenerek hazırlanan Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 24 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemize ait Mecidiye Mah. Ambarlıdere Yolu sok. No:5'de bulunan Hizmet Ofisi içinde 23.15m'2 odanın Arp Sanatı Derneğine tahsis edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 25 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, İlçemiz sınırları içerisinde naylon poşet kullanımının engellenmesi, yerine kağıt ürünlerinin veya geri dönüştürülebilir poşetlerin kullanılmasının sağlanması hususunda karar alınmasına ait Çevre Trafik Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 26 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde,Türkiye İş Kurumu, İstanbul İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Nisan 2010 Meclis Kararları2010 / 27 Karar

Belediye Meclisimizin 09 NİSAN 2010 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş Balmumcu Mahallesi 42 pafta, 637ada, 239 parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu râçoru okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.