2010/2010/ Haziran Ayı Meclis Kararları

1 Haziran 2010 Meclis Kararları2010 / 33 Karar

Belediye Meclisimizin 01 HAZİRAN 2010 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının birleşiminde, Almanya Erlangen Belediyesinin Erbeş Dernek Başkanı Ruhi TEKSİFER için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/r maddesine göre Fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi hususunda karar alınmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4 Haziran 2010 Meclis Kararları2010 / 35 Karar

Belediye Meclisimizin 04 HAZİRAN 2010 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının birleşiminde, Beşiktaş Yıldız Mahallesi, 62 pafta 252 ada, 9 parsel sayılı yerdeki Kız Öğrenci Yurdunun adının, Belediye Kanununun 18/e fıkrası hükmü kapsamında Kız Konuk Evi olarak değiştirilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4 Haziran 2010 Meclis Kararları2010 / 36 Karar

Belediye Meclisimizin 04 HAZİRAN 2010 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan norm fazlası memur ve işçi kadrolarının iptali ve değişikliği konusunda karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4 Haziran 2010 Meclis Kararları2010 / 37 Karar

Belediye Meclisimizin 04 HAZİRAN 2010 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş-Süleyman Seba Kompleksi, 56 pafta, 7 ada,69 parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.