2010/2010/ Eylül Ayı Meclis Kararları

03 Eylül 2010 Meclis Kararları
2010 / 56 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2010 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mah. 56 pafta, 7 ada, 69-76 sayılı parselle ait İmar,Deprem ve Afet Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Eylül 2010 Meclis Kararları
2010 / 57 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2010 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde Beşiktaş Abbasağa Mah, Nurtanesi sok. 47 pafta, 350 ada, 26 parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu raporu okunarak,raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Eylül 2010 Meclis Kararları
2010 / 58 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2010 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, 23 pafta, 44 ada, 82 parsel sayılı plan değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Eylül 2010 Meclis Kararları
2010 / 59 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2010 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Levent Mah. Çamlık cad.ve Hacı Adil caddesi arasında kalan parka Kardeş Şehir kapsamında "ERLANGEN PARKI" adının verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Eylül 2010 Meclis Kararları
2010 / 60 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2010 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan norm fazlası memur ve işçi kadrolarının iptaline ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Eylül 2010 Meclis Kararları
2010 / 61 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2010 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 16-20 Eylül tarihleri arasında İsveç-Umea kentine yapılacak ziyarete katılacak olan Belediye Başkanı Sayın İsmail ÜNAL, Meclis üyesi Sayın Bülent TATAR ve Kültür ve sosyal İşler müdürü Sayın Elçin ÖNDER' yol, vize, harcırah giderlerinin Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.