2010/2010/ Ekim Ayı Meclis Kararları

06 Ekim 2010 Meclis Kararları
2010 / 62 Karar

Belediye Meclisimizin 06 EKİM 2010 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 2011 yılında Belediyemizin uygulayacağı Vergi, Resim, Harç ve Ücret tarifelerinin 5281 sayılı yasanın "16. 17. 18. 19. 20. 24. 25. ve 26. maddeleri gereği" Başkanlığımızca 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına ait Hukuk Bütçe ve Tarife Esnaf Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

08 Ekim 2010 Meclis Kararları
2010 / 63 Karar

Belediye Meclisimizin 06 EKİM 2010 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2011 Mali Yılı için Belediye Zabıta Personelinin fazla mesai ücretinin yükseltilmesine ait Hukuk komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

08 Ekim 2010 Meclis Kararları
2010 / 64 Karar

Belediye Meclisimizin 06 EKİM 2010 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik" gereğince Başkanlığımızda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

08 Ekim 2010 Meclis Kararları
2010 / 65 Karar

Belediye Meclisimizin 06 EKİM 2010 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Norm Kadro Kararnamesine göre yeni kadroların ihdasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

08 Ekim 2010 Meclis Kararları
2010 / 66 Karar

Belediye Meclisimizin 08 EKİM 2010 tarihli Ekim dönemi toplantısının 3. birleşiminde 2011 Mali Yılı Tahmini Bütçesi Açık oylama ile oylanması sonucunda 30 oy'la OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

08 Ekim 2010 Meclis Kararları
2010 / 67 Karar

Belediye Meclisimizin 08 EKİM 2010 tarihli EKİM dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mah. İmar planında yeşil alan olarak ayrılan 18131m2'lık 55/1 pafta, 1095 ada parselde zemin altı otoparkı yapılmasına ait İmar ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak dosyadaki eksikliklerinin tamamlanması için Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.