2010/2010/ Kasım Ayı Meclis Kararları

03 Kasım 2010 Meclis Kararları
2010 / 68 Karar

Belediye Meclisimizin 03 KASIM 2010 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemize ait Fulya Kongre Merkezinde etkinlik ve gösteri yapacak olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g. bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Kasım 2010 Meclis Kararları
2010 / 69 Karar

Belediye Meclisimizin 03 KASIM 2010 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemize ait Fulya Kongre Merkezinde etkinlik ve gösteri yapacak olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

03 Kasım 2010 Meclis Kararları
2010 / 70 Karar

Belediye Meclisimizin 03 KASIM 2010 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Norm fazlası Memur ve İşçi kadrolarının iptali ile Memur kadrolarının Norm kadroya uygun hale getirilmesi ve değişikliğine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05 Kasım 2010 Meclis Kararları
2010 / 71 Karar

Belediye Meclisimizin 05 KASIM 2010 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Başkan Danışmanı Hasan Fehmi MANİ'nin 16-21 Kasım 2010 tarihleri arasında Meksika'ya yapacağı ziyaret için yol ve harcırah giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediyemiz Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05 Kasım 2010 Meclis Kararları
2010 / 72 Karar

Belediye Meclisimizin 05 KASIM 2010 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Beşiktaş Cihannüma mah. 50 pafta 1326 ada 5 parselde yapılması planlanan zemin altı otoparkın 30 yıl süre ile İhale edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(e) maddesi ve 2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, Sayın Chp Grup sözcüsü Yakup ŞEKER'in sözlü önerisi ile 30 yıllık ihale süresinin 20 yıla düşürülerek vaki değişiklikle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05 Kasım 2010 Meclis Kararları
2010 / 73 Karar

Belediye Meclisimizin 05 KASİM 2010 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi 56 pafta, 7 ada, 69 sayılı parsellere ait İmar Komisyonu raporu okunarak dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.