2006/2006/ Aralık Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisimizin 8 Aralık 2006 tarihli aralık dönemi toplantısının 2. birleşiminde Beşiktaş Ortaköy Mah. 41 pafta 52 ada 7 parsel sayılı yerin plan tadiline ait komisyon raporu okunarak, raporun aynen kabülüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 


2006/59 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 08 ARALIK 2006 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşikaş, Akat Mahallesi, 89 pafta 1357 ada,1-2 parsellerin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu. okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ' ile karar verildi.


2006/58 Nolu Karar
 
Belediye Meclisimizin 08 ARALIK 2006 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2 birleşiminde, Ortaköy Mah.. 41 Pafta, 52 ada,100 parsel yanındaki yeşil alanın BEDAŞ'a tahsisine ait İmar Komisyon raporu okunarak aynen kabulüne OYBİRLİĞİ 'ile karar verildi.


2006/57 Nolu Karar

Belediye Meclismizin 08 ARALIK 2006 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2.birleşiminde,Belediye Sicil Amirleri Yönetmenliğine ait Hukuk komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ 'ile karar verildi.


2006/56 Nolu Karar
Belediye Meclisimizin 04 ARALIK 2006 tarihli Aralık dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi ile imzalanan protokol nedeniyle Ulus mah. Okul sok..13/A'daki binanın tahsis edilmesi hakkındaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ' ile karar verildi.