2010/2010/ Aralık Ayı Meclis Kararları

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 74 Karar

Belediye Meclisimizin 10 ARALIK 2010 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3.birleşiminde, 2011 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 2011 yılında Temmuz ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların belirtilen tarihlerde yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 75 Karar

Belediye Meclisimizin 10 ARALIK 2010 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 76 Karar

Belediye Meclisimizin 10 ARALIK 2010 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 5393 sayılı yasanın 18.maddesi gereğince kabul edilmesi için karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 77 Karar

Belediye Meclisimizin 10 ARALIK 2010 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin 5393 sayılı yasanın 18.maddesi gereğince kabul edilmesi için karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 78 Karar

Belediye Meclisimizin 10 ARALIK 2010 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine göre kabulüne ait Hukuk komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 79 Karar

Belediye Meclisimizin 10 Aralık 2010 tarihli Aralık dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Başkanlığımıza bağlı Levent Kültür Merkezinin üst katında boş bulunan alanın "5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye meclisinin görev ve yetkileri "başlıklı 18. maddesinin (e)bendine" göre Kent Konseyi Yönetim Merkezi olarak kullanılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10 Aralık 2010 Meclis Kararları
2010 / 80 Karar

Belediye Meclisimizin 10 Aralık 2010 tarihli Aralık dönemi toplantısının 3.birleşiminde Belediyemize bağlı Fulya Sanat Merkezinde 2010-2011 yılı için uygulanacak olan bilet ücret tarifelerin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.