2011/2011/ Ocak Ayı Meclis Kararları

3 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 1 Karar

Belediye Meclisimizin 03 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak yapılan gizli oylama sonucunda Sayın Osman YENEN 27 oy, Hasan SAYGILI 27 oy, Mehmet ARSLAN 27 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 2 Karar

Belediye Meclisimizin 03 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş Orhaniye Caminin onaylı projeleri doğrultusunda onarımının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına Yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 3 Karar

Belediye Meclisimizin 03 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Çevre Koruma çalışmaları kapsamında Ambalaj Atık ve Bitkisel Atık yağ yönetmeliği doğrultusunda her iki konuda lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 4 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Ocak 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2. birleşiminde Belediyemizde yeni kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Bütçelerinin oluşturulmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 5 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Ocak 2011 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Kent Konseyi Projelerinin görüşülmesine ait Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Çevre Trafik Sağlık Engelliler Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Deprem Afet Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 6 Karar

Belediye Meclisimizin 07 Ocak 2011 tarihli Ocak dönemi toplantısının 3.birleşiminde, 2011 Yılı için Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği tavan ücreti geçmeyecek şekilde ilave edilerek vaki değişiklikle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 7 Karar

Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan norm fazlası işçi kadrolarının iptali ile norm kadroya uygun hale getirilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 8 Karar

Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş 55 pafta, 440 ada, 1 parsel ile 441 ada, 1 parsel arasındaki yol fazlası alana Trafo yeri tahsisine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 9 Karar

Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Başkanlığımıza dilekçe ile başvuran işyeri sahiplerinin talepleri doğrultusunda, Beşiktaş Arnavutköy Mah. Satış meydanı sok no:12’de bulunan işyerlerinin içkili yerler krokisine ilave edilmesine ait Hukuk ve İmar Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2011 Meclis Kararları2011 / 10 Karar

Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2011 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Beşiktaş Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten cad. BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi Çarşı-Market Bloğun’da bulunan işyerlerinin İçkili yerler krokisine ilave edilmesine ait Hukuk ve İmar Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.