2011/2011 / Şubat Ayı Meclis Kararları

07 Şubat 2011 Meclis Kararları
2011 / 11 Karar

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 2011 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Kuruçeşme Mah. 82 pafta, 1225 ada 34 parseldeki mekanda İlçemizde okumakta olan öğrencilere ve ailelerine yönelik doğal yaşamı tanıtma amacıyla Bilim ve Doğa Parkı’nın ODTÜ ile birlikte gerçekleştirilmesi amacı ile protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi gereği ortak hizmet projeleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

15 Şubat 2011 Meclis Kararları
2011 / 12 Karar

Belediye Meclisimizin 15 ŞUBAT 2011 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Norm fazlası işçi kadrolarının iptali ile dolu-boş bulunan Memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.