2011/2011/ Mayıs Ayı Meclis Kararları

2 Mayıs 2011 Meclis Kararları
2011 / 29 Karar

Belediye Meclisimizin 02 MAYIS 2011 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Bükreş 1. Sektör Belediyesi arasında Kardeş Kent İlişkisi kurulabilmesi ve bununla ilgili protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4 Mayıs 2011 Meclis Kararları
2011 / 30 Karar

Belediye Meclisimizin 04 MAYIS 2011 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediyemiz Araç Kiralama Hizmet Alım işinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67.maddesine göre 01.01.2012 ve 31.09.2014 tarihleri arasında (33 ay) süreyle gelecek yıllara yaygın şekilde yapılabilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Mayıs 2011 Meclis Kararları
2011 / 31 Karar

Belediye Meclisimizin 06 MAYIS 2011 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 3. birleşiminde, 2011 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Mayıs 2011 Meclis Kararları
2011 / 32 Karar

Belediye Meclisimizin 06 MAYIS 2011 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Ortaköy mah. Şıracı sk. 21 pafta, 34 ada, 6 parsel sayılı yerle ilgili plan değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Mayıs 2011 Meclis Kararları
2011 / 33 Karar

Belediye Meclisimizin 06 MAYIS 2011 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 3.Birleşiminde, Beşiktaş, Gayrettepe mahallesi, 41/2 pafta, 410 ada, 2 parsel sayılı yerle ilgili plan değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.