2007/2007/ Ocak Ayı Meclis Kararları

04. 0CAK.2007 Meclis Kararları
2007/1 Karar
Belediye Meclisimizin 04. Ocak 2007 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak yapılan gizli oylama sonunda Sayın Hasan BOZKURTER 22 oy, Erkan ULUSEL 23 oy, Yakup ŞEKER 24 oy, Mehmet HANİF 24 oy, Nusret BOZDEMİR 24 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine karar verildi.

04. 0CAK.2007 Meclis Kararları
2007/2 Karar

Belediye Meclisimizin 04 OCAK 2007 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Meclis 2007 Çalışma Takviminin belirlenmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. 0CAK.2007 Meclis Kararları
2007/3 Karar

Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2007 tarihli OCAK dönemi toplantınsın 2.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye Mah Başlık Sok. No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 1 katında seçim kuruluna yer tahsisine ait Hukuk komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

05. 0CAK.2007 Meclis Kararları
2007/4 Karar

Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2007 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesine ait Bütçe komisyon raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.