2007/2007/ Eylül Ayı Meclis Kararları

 
3 Eylül 2007 Meclis Kararları
2007/38 Teklif-Karar
Belediye Meclisimizin 03 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis 1. Başkan vekilliğine Hasan BOZKURTER’in sözlü önergesiyle H.Kemal ÇİLOĞLU önerilmiştir. Meclis 1. Başkanlık vekilliği için 27 oy kullanıldığı 27 oy’un geçerli olduğu anlaşılmıştır. H. Kemal ÇİLOĞLU 27 oy’la Meclis 1.Başkan vekilliğine seçilmiştir.
Meclis 2. Başkan vekilliğine Hasan BOZKURTER’in sözlü önergesiyle Levent SERDAROĞLU önerilmiştir. Meclis 2. Başkanlık vekilliği için 27 oy kullanıldığı, 26 oy’un geçerli, 1 oy’un geçersiz olduğu anlaşılmıştır. Levent SERDAROĞLU 26 oy’la Meclis 2.Başkan vekilliğine seçilmiştir. Hasan BOZKURTER’in sözlü önergesiyle Divan katipliklerinin 4 kişi olması önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
Divan katipliklerine Hasan BOZKURTER’in sözlü önergesiyle Erkan ULUSEL, Uğur GEDİK, Mehmet DİL, Mehmet ARSLAN önerilmişlerdir. Divan katiplikleri için 27 oy kullanıldığı 27oy’un geçerli olduğu anlaşılmıştır.
Erkan ULUSEL 27 oy, Uğur GEDİK 27 oy, Mehmet DİL 27 oy, Mehmet ARSLAN 27 oy alarak Meclis Divan katipliklerine seçilmişlerdir.
 
4 Eylül 2007 Meclis Kararları
2007/41 Karar
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Temizlik İşleri Müdürlüğünün Hizmet İhale alımının 2009 yılı,9.aya kadar yapılabilmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/42 Karar
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beltaş A.Ş tarafından Belediyemize devredilen Akatlar Kültür Merkezi, Ortaköy Kültür Merkezi ve Levent Kültür Merkezlerinin Güvenliklerinin Belediyemiz Hizmet Alımı İhalesi ile satın almış olduğu Özel Güvenlik Şirketi tarafından sağlanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/43 KararBelediye Meclisimizin 04 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Levent mah. Çalıkuşu sok 16/19 pafta,1457 ada,1 parsel üzerinde bulunan binanın bodrumundaki Otoparkın Belediyemizce
satın alınmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/44 KararBelediye Meclisimizin 04 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Memur ve işçi kadrolarının, Norm kadroya göre uygun hale getirilmesine Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/45 Karar
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Türk Böbrek Vakfı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 6.kısım 1. bölüm 75. maddesi gereği Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesine Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
5 Eylül 2007 Meclis Kararları
2007/47 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 3. birleşiminde,  Belediyemiz 2008 Yılı Bütçesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yoksullara yardımla ilgili faslında ayrılan 2.000.000YTL.nin Beşiktaş İlçesinde ikamet eden yoksul ve muhtaç vatandaşlar için kullanılması hususunda Belediye Kanununun 14-15 ve 38/n maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ait Bütçe, Hukuk, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/48 KararBelediye Meclisimizin 05 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 3. birleşiminde, 2007-2008 Eğitim-Öğretim dönemi için, Beşiktaş İlçesinde ikamet eden ilköğretim okulları, lise ve üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesine ait Bütçe, Hukuk, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/49 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Belediyemiz Araç Kiralama İhalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesine göre İlk Mahalli Genel Seçimleri izleyen
6.ayın sonunu geçmemek üzere(2009 yılı Eylül ayı sonuna kadar) yapılması için gerekli onayın verilmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/50 KararBelediye Meclisimizin 05 Eylül 2007 tarihli Eylül dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Park Bahçe bakımlarının gelecek yıllara yaygın ihalesi yapılabilmesi için gerekli yetkinin verilmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.