2007/2007/ Aralık Ayı Meclis Kararları

3 Aralık 2007 Meclis Kararları
2007/73 Teklif-Karar

Belediye Meclisimizin 03 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 2008 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
5 Aralık 2007 Meclis Kararları
2007/74 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde,  Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8.maddesinin d) fıkrası gereği, meclis üye tam sayısının %30 ‘unu geçmemek üzere, Kent Konseyi toplantısına katılacak Belediye Meclis Temsilcilerinin seçilmesi ile ilgili karar alınmasına ait Kültür Sanat Sosyal İşler Ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde Meclis Üyeleri Levent SERDAROĞLU, M. Aydın VELİOĞLU, Cemil SABUNCU, Yavuz ÇAKMAKKAYA, Mehmet ARSLAN, M.Zakir ÖZLÜ, İdris EŞKİ, İsmail AKYILDIZ, Celal AKGÜN’ün seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/75 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz kadro iptal ve değişikliklerin görüşülmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/76 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde,  Yunanistan’ın XANTHİ Belediyesi arasında kardeş şehir kurulması doğrultusunda kültürel alışverişin sağlanması için İskeçe’ye gidecek olan heyetin yol ve harcırahlarının ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
2007/77 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, AB Projeleri için sosyal projenin hazırlanması ve uygulanması konularında Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Kültür Sanat Sosyal İşler ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/78 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Şehirler ve Belediyeler Hibe Programı ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk ile Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/79 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Yerel Gündem 21 programına Belediyemizin üyeliğine ait Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
7 Aralık 2007 Meclis Kararları
2007/81 Karar
Belediye Meclisimizin 07 ARALIK 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 32-31 pafta, 1456 ada, 1 parsel ve 32-31 pafta,981 ada,31 parsel üzerinde bulunan Spor Tesisleri ve eklentilerinin (Beşiktaş İlçe sınırları içerisinde yer alan, en az üç dalda spor etkinliklerinde bulunan federe amatör ve profesyonel kulüplere) 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.Maddesinin e) bendine ve 2886 sayılı yasanın 64. maddesinin 2. fıkrasına göre 20 yıl süreyle ihale yolu ile kiraya verilmesi konusunda karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/82 Karar
Belediye Meclisimizin 07 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü tarafından “Birlik Olmanın Coşkusu” anıtının yerleştirilmesi için Belediyemizle protokol imzalanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/83 Karar
Belediye Meclisimizin 07 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Beşiktaş, Ortaköy Mah, 21 pafta, 34 ada, (7 parselin ifrazından oluşan) 33-34 parsel ler plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/84 Karar
Belediye Meclisimizin 07 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Beşiktaş, Akat Mahallesi, 89 pafta, 1357 ada, 1-2 parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin  tekrar görüşülmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/85 Karar
Belediye Meclisimizin 07 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Plan ve proje Müdürlüğü 2008 yılı yatırım bütçesinin görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/86 Karar
Belediye Meclisimizin 07 Aralık 2007 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planına Yapılan İtiraz Başvurularına  ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.