2011/2011/ Nisan Ayı Meclis Kararları

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 15 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan gizli oylama sonucunda;
3 Adet Encümen üyeliğine, Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Y.Metin KEÇELİ, Hasan SAYGILI ve Şule BERKSOY önerilmişlerdir. Daimi Encümen Üyelikleri için, 28 oy kullanılmıştır. Y.Metin KEÇELİ 28 oy, Hasan SAYGILI 28 oy, Şule BERKSOY 28 oy, alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 16 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan gizli oylama sonucunda;

Meclis 1. Başkan Vekilliğine Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle Sayın H.Kemal ÇİLOĞLU önerilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekilliği için 28 oy kullanıldığı 28 oy’un geçerli olduğu anlaşılmıştır. Sayın H.Kemal ÇİLOĞLU 28 oy’la Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Meclis 2. Başkan Vekilliğine Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle Sayın M.Aydın VELİOĞLU önerilmiştir. Meclis 2. Başkan Vekilliği için 28 oy kullanıldığı 28 oy’un geçerli olduğu anlaşılmıştır. Sayın M.Aydın VELİOĞLU 28 oy’la Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 17 Karar

Divan Katipleri sayısının 4 kişi olması önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle Divan Katipliklerine Selahattin MALUŞAKLI, Şule BERKSOY, Akın KESKİN, Recep KABİLOĞLU önerilmişlerdir
Divan Katiplikleri için 27 oy kullanılmıştır. Sayın Selahattin MALUŞAKLI 26 oy, Şule BERKSOY 27 oy, Akın KESKİN 27 oy, Recep KABİLOĞLU 27 oy alarak Divan Katipliklerine seçilmişlerdir.

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 18 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;
Sayın, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, 9 adet olarak önerilen İhtisas Komisyonlarından, Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliği 5, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliği 5, Çevre ve Trafik Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliği 5, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliği 5, Deprem ve Afet Komisyonu üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Bütçe Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Uğur BÜYÜKBALKAN, Şule BERKSOY, U.Gökhan SARI, Akın KESKİN ve Celal AKGÜN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Y.Metin KEÇELİ, Hasan ŞENYURT, Sebahattin ÖZTÜRK ve Yakup ŞEKER önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hukuk Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, H.Kemal ÇİLOĞLU, Uğur BÜYÜKBALKAN M.Aydın VELİOĞLU, U.Gökhan SARI ve Ergün AĞIRKOL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Mustafa UYGUN, Recep KABİLOĞLU, Cemil SABUNCU, Vahap YAMAN, ve Mehmet Rıfat AKYÜZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, R.Altan ERKEKLİ, U.Gökhan SARI, Çetin KIRIŞGİL, Özgür KOÇAK ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, .Mehmet Rıfat AKYÜZ, Osman YENER, Hasan SAYGILI, Mehmet ARSLAN, ve Selma TOSUN, önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Osman YENER, Mehmet ARSLAN, Selma TOSUN, Selahattin MALUŞAKLI ve İsmail AKYILDIZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, U.Gökhan SARI, Vahap YAMAN, Özgür KOÇAK, Çetin KIRIŞGİL ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Uğur BÜYÜKBALKAN, U.Gökhan SARI, Levent SERDAROĞLU ve Selahattin MALUŞAKLI önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine, Çetin SOYSAL’ın sözlü önergesiyle, Kemal ÇİLOĞLU, Selma TOSUN, Erdinç FEYİZ, Mehmet ARSLAN, Nusret BOZDEMİR önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sağlık ve Engelliler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine, Çetin SOYSAL’ın sözlü önergesiyle, Hasan BOZKURTER, Erkan ULUSEL,, Bülent TATAR, Nusret BOZDEMİR ve Metin KEÇELİ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, Çetin SOYSAL’ın sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Mehmet DİL, Hasan ŞENYURT, Yavuz ÇAKMAKKAYA, İsmail AKYILDIZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 19 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Üyeliğine 2 Asil, 1 Yedek üye seçimi sonucunda M.Aydın VELİOĞLU, Mehmet Rıfat AKYÜZ asil üye, Akın KESKİN yedek üye olarak seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 20 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Üyeliğine 2 Asil, 2 Yedek üye seçimi sonucunda Sebahattin ÖZTÜRK, U.Gökhan SARI asil üye, Selahattin MALUŞAKLI ve Ergün AĞIRKOL yedek üye olarak seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 21 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesine göre “2011 Uluslar arası Beşiktaş Mermer Heykel Sempozyumunun yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 22 Karar

Belediye Meclisimizin 04. Nisan 2011 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1. birleşiminde ilçemiz dahilinde 7-16 yaş grubunda öğrenciler için İstanbul Teknik Üniversitesinin Maslak kampüsünde bulunan Yüzme havuzundan yararlanılmak için İTÜ ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 23 Karar

Belediye Meclisimizin 04 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, İstanbul Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine Doğal Üye olarak Belediye Başkanı Sayın İsmail ÜNAL ve 1 Asil, 1 Yedek üye seçimi sonucunda Mustafa UYGUN asil üye, Çetin KIRIŞGİL’in yedek üye olarak seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 24 Karar

Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyetleri içerisinde yer alan çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmet ihalesinin 5393 sayılı yasanın 67. maddesine göre 2012 yılının Ocak ayından başlayarak 33 aylık süreyi kapsayacak şekilde yapılabilmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 25 Karar

Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 5393 Sayılı Yasanın 18/i maddesi gereğince BELTAŞ A.Ş’nin ortaklarından olan Beşiktaş Belediyesine ait 29,23 adet hissenin devrine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 26 Karar

Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Konaklar mahallesi, 32/1 pafta, 1069 ada ile 1070 adanın güneyi ve TEM bağlantı yolunun kuzeyinde kalan alanın Plan değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 27 Karar

Başkanlığımız 2010 yılı Faaliyet raporu 08 NİSAN 2011 tarihli NİSAN dönemi toplantısında müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 24 oy kullanıldığı, 24 oyun kabul olduğu, Oy Tasnif Heyeti tarafından tespit edildi.

2010 Yılı Faaliyet Raporu 24 kabul oyla Belediye Meclisimizin 08 Nisan 2011 tarihli Nisan dönemi toplantısının 3.birleşiminde OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

8 Nisan 2011 Meclis Kararları
2011 / 28 Karar

Belediye Meclisimizin 08 Nisan 2011 tarihli Nisan dönemi toplantısının 3. birleşiminde, İlçemizde toplu yapıların terk etmiş oldukları yeşil alanların Kamuya açık tutulması koşuluyla talepte bulunulması halinde site yönetimlerince işletilmesine ilişkin sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.