2011/2011/ Haziran Ayı Meclis Kararları

6 Haziran 2011 Meclis Kararları
2011 / 34 Karar

Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2011 tarihli Haziran dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediye ile AB’li taraflar arasındaki kurulacak derneğe Beşiktaş Belediyesinin üye olması ve Belediye Başkanı İsmail ÜNAL’ın kurucu olarak Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi doğrultusunda karar alınmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

6 Haziran 2011 Meclis Kararları
2011 / 35 Karar

Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2011 tarihli Haziran dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi arasında 29.02.2008 tarihinde imzalanan protokolün yenilenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8 Haziran 2011 Meclis Kararları
2011 / 36 Karar

Belediye Meclisimizin 08 Haziran 2011 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Norm fazlası Memur ve işçi kadrolarının iptali ile memur kadrolarında derece değişikliğine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8 Haziran 2011 Meclis Kararları
2011 / 37 Karar

Belediye Meclisimizin 08 Haziran 2011 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Yol hariç 10-15 Ağustos 2011 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenecek olan Portekiz Uluslar arası Folklor Festivaline katılacak olan Belediyemiz Oyun Gençlik Spor Kulübü Folklor ekibi ile Meclis Üyelerinden Sayın Mehmet Rıfat AKYÜZ, Selahattin MALUŞAKLI, Özgür KOÇAK, Yavuz ÇAKMAKKAYA ve Yakup ŞEKER’in yol masraf ve harcırahlarının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediyemiz bütçesinden ödenmesi hususundaki Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8 Haziran 2011 Meclis Kararları
2011 / 38 Karar

Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2011 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Yıldız mahallesi 62 pafta, 250 ada, 1 parsel sayılı yerin plan değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.