2011/2011/Ağustos Meclis Kararları

1 Ağustos 2011 Meclis Kararları
2011 / 39 Karar

Belediye Meclisimizin 01 Ağustos 2011 tarihli Ağustos dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabancı Parkı’nın bakım ve korunmasında Belediyeye destek olması amacıyla Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) ile protokol yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına Protokol İmzalama yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Ağustos 2011 Meclis Kararları
2011 / 40 Karar

Belediye Meclisimizin 03 Ağustos 2011 tarihli Ağustos dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2012 Yılı yatırım programının görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Ağustos 2011 Meclis Kararları
2011 / 41 Karar

Belediye Meclisimizin 03 Ağustos 2011 tarihli, Ağustos dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesine ait Hukuk ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

3 Ağustos 2011 Meclis Kararları
2011 / 42 Karar

Belediye Meclisimizin 03 Ağustos 2011 tarihli Ağustos dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Park Bahçeler Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.