2011/2011/ Eylül Ayı Meclis Kararları

5 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 43 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2011 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında “2011-2012 Ulusal Beşiktaş Rölyef Sempozyumunun” yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 44 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2011 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1. birleşiminde Belediyemiz ve Mimara Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında yapılması planlanan “2011-2012 Uluslararası Beşiktaş Resim Sempozyumunun” yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 45 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2011 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Karayip ülkelerinden Jamaika’nın Kingston Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 46 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2011 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Güney Amerika’da yer alan Ekvator’un Guayaguil Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

5 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 47 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Eylül 2011 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, İlçemizde yer alan İlköğretim ve Liselerde okuyan başarılı öğrencilerin izcilik kampına gönderilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi gereğince Belediyemiz ile Ata ve Doğa izcilik kulübü arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 48 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EYLÜL 2011 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kamu İdarelerince Hazırlanacak olan Performans programı hakkındaki Yönetmeliğin 7.maddesinin 5.fıkrası gereği hazırlanan ve Ek’te sunulan 2012-2014 yıllarını kapsayan Performans Programının görüşülmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Eylül 2011 Meclis Kararları
2011 / 49 Karar

Belediye Meclisimizin 07 EYLÜL 2011 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.