2011/2011/ Kasım Ayı Meclis Kararları

3 Kasım 2011 Meclis Kararları
2011 / 59 Karar

Belediye Meclisimizin 03 KASIM 2011 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2011 yılında kullanılacak Tranşe kazı ve kaplama birim fiyatlarının görüşülmesine ait Tarife Esnaf Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

3 Kasım 2011 Meclis Kararları
2011 / 60 Karar

Belediye Meclisimizin 03 KASIM 2011 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2010-2014 Dönemi Stratejik Planın revize edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.