2011/2011/ Aralık Ayı Meclis Kararları

5 Aralık 2011 Meclis Kararları
2011 / 61 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2011 tarihli Aralık dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği 2012 Meclis döneminde Temmuz ayının tatil edilmesi ve diğer aylarda toplantıların belirtilen tarihlerde yapılmasına ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

5 Aralık 2011 Meclis Kararları
2011 / 62 Karar

Belediye Meclisimizin 05 ARALIK 2011 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Kültür Mah. Sekbanlar caddesi ile İETT Blokları yolu ve 1217 ada,6-7 parsel arasında kalan yeşil alana,TESYEV Başkanı “A.YAVUZ KOCAÖMER PARKI” adının verilmesine ait t Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

5 Aralık 2011 Meclis Kararları
2011 / 63 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Aralık 2011 tarihli Aralık dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Türkali mahallesinde bulunan Büyük Esma Sultan İlköğretim Okulunun yeniden yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Aralık 2011 Meclis Kararları
2011 / 64 Karar

Belediye Meclisimizin 09 ARALIK 2011 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Özel Gelir ve Gideri bulunan hizmetlerimiz için Bütçe içi İşletme kurulmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Aralık 2011 Meclis Kararları
2011 / 65 Karar

Belediye Meclisimizin 09 ARALIK 2011 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Memur kadrolarının ihdası ile dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Aralık 2011 Meclis Kararları
2011 / 66 Karar

Belediye Meclisimizin 09 Aralık 2011 tarihli Aralık dönemi toplantısının 2.birleşiminde, İçkili yerler haritasının revize edilmesine ait Hukuk ve İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne (1 Karşıt oy’la) OYÇOKLUĞU ile karar verildi.