2012/2012/ Şubat Ayı Meclis Kararları

KARAR 2012/12 Belediye Meclisimizin 06 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle “Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği” mesleğine yönelik yapılacak Eğitim Projesinin ilçemizde yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/13 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Şefliğinin 2012 Yılında uygulayacağı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/14 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kent Konseyleri kapsamında oluşturulan Ulusal Gençlik Meclisi Parlamentosunun olağan toplantısı ilçemizde yapılacağından toplantı süresince katılımcıların konaklama ve yemek giderlerinin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/15 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda İşletme Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü Kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/16 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda bulunan memur kadrolarında derece değişikliği ile yeni kadro ihdas edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/17
Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırımı talebine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/18 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin belirlenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/19 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Özel Gelir ve Gideri bulunan hizmetlerimiz için ”Beşiktaş Belediyesi İşletmeleri” adında Bütçe içi İşletme kurulması hususunda karar alınmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/20 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince revize edilerek yeniden kabulüne ait, Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/21 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beltaş Vakfınca Belediyemize bağışlanan iki aracın 5393 sayılı Belediye Kanunun 85.maddesine göre kabul edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR 2012/22 Belediye Meclisimizin 10 ŞUBAT 2012 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş, Akatlar Mahallesi, 13 pafta, 1399 ada, 152 parsel sayılı yerin plan değişikliğine ait, İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.