2007/2007 / Şubat Ayı Meclis Kararları

05. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/5 Karar
Belediye Meclisimizin 5 Şubat 2007 tarihli Şubat dönemi toplantısnın1 birleşiminde 9-12 Şubat 2007 tarihlerinde Yunanistan İskeçe Festivaline katılacak olan ekli listede adları yazılı kırküç (43) kişiye yasal harcırahların ödenmesi konusunda müdürlük teklifi okunarak TEKLİF KARAR şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.


05. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/6 Karar

Belediye Meclisimizin 5 Şubat 2007 Tarihli Şubat dönemi toplantınsın 1 birleşiminde Gayrettepe Mah. 59 Pafta 1342 ada 10 parselin il Özel İdaresine tahsisi yapılmış olup ‘ Kamu Eğitim Alanında kaldığı sürece tahsis geçerlidir; Aksi taktirde Beşiktaş Belediyesine geri dönecektir’ şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi konusunda karar alınmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/7 Karar

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 007 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Harp Akademileri Komutanlığı’na ait Beşiktaş İlçesi, Konaklar Mahallesi, 48 pafta, 154 ada, 82 parsel sayılı yerde bulunan binanın zemin katında 260m2’lik alanda Tarihi Objeler Sergi Salonu düzenlenmesi yapımında Belediyemizin yardım ve katkıda bulunabilmesi için 5393 sayılı Belediye Yasasının 38/g maddesi gereği karar alınmasına ait Bütçe ve Hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/8 Karar

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 2007 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediye Başkanlığımıza bağlı, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak, NO: adresimizdeki yeni Hizmet Binamıza(4)’ü kendi bünyemizde(6)’sı özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle toplam(10) kişilik özel güvenlik personel kadrosu ve 2 adet tabanca kadrosu tahsis edilerek Özel Güvenlik Komisyonu’nun 2006/419 sayılı Kararı ve 15.11.2006 tarihli Vali Oluru ile de uygun görüldüğü, ancak nöbet noktalarımızın fazla olması nedeniyle silah kadrosu yetersiz kaldığı, bu nedenle (10) kişilik personel kadromuz aynı kalarak, silahlı kadromuzun (2)’den (3)’e çıkarılması konusunda karar alınmasına ait Hukuk komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/9 Karar

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 2007 tarihli ŞUBAT dönemi toplantınsın 2. birleşiminde, Belediye Başkanlığımız sınırları dahilindeki ruhsatsız olarak faaliyet gösteren müesseselere uygulanacak geçici çalışma izni verilmesine ait Hukuk komisyon raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/10 Karar

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 2007 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemizin 2007 yılındaki proje uygulamalarında kullanılmak üzere asfalt, beton, beton elemanları, kent mobilyaları, fidan ve ağaçların tutarı olan KDV Dahil 1.100.000.00.-YTL (Bir milyon yüz bin Yeni Türk Lirası) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yardım alınmasına ait Bütçe ve Hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. ŞUBAT.2007 Meclis Kararları
2007/11 Karar
Belediye Meclisimizin 7 Şubat 2007 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2 birleşiminde Belediyemiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Özel Sektörde Kalkınma Ortaklığı 2 aşama protokolü imzalanması için Başkana yetki verilmesine ait Hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.