2012/2012/ Nisan Ayı Meclis Kararları

2012/28 KARAR
Belediye Meclisimizin 02 NİSAN 2012 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde 3 Adet Encümen üyeliğine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Y.Metin KEÇELİ, Hasan SAYGILI ve Şule BERKSOY önerilmişlerdir.

Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyelikleri için 21 Oy kullanılmıştır, 1 Oy boş çıkmış olup Y.Metin KEÇELİ 20 Oy, Hasan SAYGILI 20 Oy, Şule BERKSOY 20 Oy alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

2012/29 KARAR
Belediye Meclisimizin 02 NİSAN 2012 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;
CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, 9 adet olarak önerilen İhtisas Komisyonlarından, Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu Üyeliği 5, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu Üyeliği 5, Çevre ve Trafik Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeliği 5, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu Üyeliği 5, Deprem ve Afet Komisyonu Üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Bütçe Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Uğur BÜYÜKBALKAN, Şule BERKSOY, U.Gökhan SARI, Akın KESKİN ve İsmail AKYILDIZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Y.Metin KEÇELİ, Yavuz ÇAKMAKKAYA, Sebahattin ÖZTÜRK ve Yakup ŞEKER önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hukuk Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, H.Kemal ÇİLOĞLU, Uğur BÜYÜKBALKAN, M.Aydın VELİOĞLU, U.Gökhan SARI ve Ergün AĞIRKOL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Mustafa UYGUN, Recep KABİLOĞLU, Cemil SABUNCU, Vahap YAMAN, ve Mehmet Rıfat AKYÜZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, R.Altan ERKEKLİ, U.Gökhan SARI, Çetin KIRIŞGİL, Özgür KOÇAK ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Mehmet Rıfat AKYÜZ, Osman YENEN, Hasan SAYGILI, Mehmet ARSLAN, ve Selma TOSUN, önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Osman YENEN, Mehmet ARSLAN, Selma TOSUN, Selahattin MALUŞAKLI ve Celal AKGÜN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, U.Gökhan SARI, Vahap YAMAN, Özgür KOÇAK, Çetin KIRIŞGİL ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Uğur BÜYÜKBALKAN, U.Gökhan SARI, Levent SERDAROĞLU ve Selahattin MALUŞAKLI önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2012/30 KARAR
Belediye Meclisimizin 02 Nisan 2012 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Afet çalışmalarıyla ilgili STK’larla, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (g) bendi gereği protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/31 KARAR
 
Belediye Meclisimizin 02 Nisan 2012 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Okullardaki mevcut sosyal alanların yeniden düzenlenerek çevre halkının hizmetine açılması için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (g) bendi gereği protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/32 KARAR

Belediye Meclisimizin 02 Nisan 2012 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Fulya Sanat’ta Belediyemiz ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesine göre yapılacak ortak etkinliklerin yer alacağı sanatsal projelerle ilgili aynı Kanunun 38.maddesi (g) bendi gereği adı geçen dernek ile Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/33 KARAR
Belediye Meclisimizin 02 Nisan 2012 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Fulya Sanat’ta Belediyemiz ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesine göre yapılacak ortak etkinliklerin yer alacağı sanatsal projelerle ilgili aynı Kanunun 38.maddesi (g) bendi gereği adı geçen dernek ile Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/34 KARAR
 
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/35 KARAR
 
Başkanlığımız 2011 yılı İdari Faaliyet raporu 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısında müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan gizli oylama neticesinde 27 oy kullanıldığı, 2 oy’un boş olduğu, 25 oyun kabul olduğu, Oy Tasnif Heyeti tarafından tespit edildi.
2011 Yılı İdari Faaliyet Raporu 25 kabul oy’la Belediye Meclisimizin 06 Nisan 2012 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde kabul edildi.

2012/36 KARAR
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Özel Gelir ve Gideri bulunan hizmetlerimiz için Bütçe içi İşletme kurulması yönündeki gerekçeli raporla ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/37KARAR
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda bulunan memur kadrolarında ünvan, derece ve sınıf değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/38 KARAR
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2012 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/39 KARAR
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin belirlenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/40 KARAR
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifine ait Hukuk, Bütçe ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/41 KARAR
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş Kent Konseyi tarafından hazırlanan projeler kapsamında görev alacak Kent Konseyi üyelerinin harcama ve seyahat masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/42 KARAR

Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2012 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 19-22 Nisan 2012 tarihleri arasında Barcelona’da yapılacak olan toplantıya katılacak Belediye Başkanı Sayın İsmail ÜNAL, Meclis üyelerinden Sayın Osman YENEN, Hasan SAYGILI, Özgür KOÇAK, Belediye Başkan Yardımcılarından Sayın Füsun TÜRKVAN, Kahraman BERK ve Hüseyin ZORLU, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Sözleşmeli Memur Deren EVCİLMEN’in otel, vize, harcırah ve yol masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediyemiz Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.