2012/2012/ Mayıs Ayı Meclis Kararları

KARAR 2012/43
 
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2012 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme” projesinin uygulanabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38/g bendi ve 75/a bendi gereği protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/44
Belediye Meclisimizin 07 MAYIS 2012 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında “2012 Uluslararası Beşiktaş Mermer Heykel Sempozyumunun” yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a bendi ve 38/g bendi gereği Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/45
 
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2012 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Dikilitaş Mahallesi, 55 pafta, 441 ada, 1 parsel olan Cami Meydanı Sokak ile Dikilitaş Sokak arasında kalan parka “Muhtar Abdullah Sızmaz Parkı” adının verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (n) bendi gereği TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/46
Belediye Meclisimizin 11 MAYIS 2012 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2011 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/47
Belediye Meclisimizin 11 MAYIS 2012 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Müdürlük Yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/48
Belediye Meclisimizin 11 Mayıs 2012 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Yeni kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğüne Bütçe aktarımı yapılmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/49
 
Belediye Meclisimizin 11 Mayıs 2012 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Zabıta Müdürlüğünün Bütçe Harcama kalemlerinden Trafik ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne Bütçe aktarımı yapılmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/50

Belediye Meclisimizin 11 MAYIS 2012 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.birleşiminde, ortağı olduğumuz İSFALT İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş’nin Sermayesinin arttırılmasına ait Hukuk ve Bütçe komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/51
Belediye Meclisimizin 11 Mayıs 2012 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesindeki Muhtarlık Binalarına yardım yapılmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.