2012/2012/ Haziran Ayı Meclis Kararları

2012/52 KARAR
Belediye Meclisimizin 04 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde,  Belediyemiz ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile 03 Ekim 2012 ve 07 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacak olan Kongre için 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (p) bendi ve 38. maddesinin (g) maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2012/53 KARAR
Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, İşletme Müdürlüğüne bağlı çalışacak olan kafeteryaların fiyat tarifelerinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2012/54 KARAR
Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde,  Mali Hizmetler Müdürlüğünün İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre hazırlanan “Ön Mali Kontrol Yönergesi”ne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2012/55 KARAR
Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemizin Çevre Koruma Çalışmaları kapsamında lisanslı toplayıcı firmalarla protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk ve Çevre Trafik Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2012/56 KARAR
Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Yönetmeliğinin güncellenmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/57 KARAR

Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Belediyemiz ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında  “işbirliği ve ortak hizmet projesini gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2012/58 KARAR
Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde,  Kültür Mahallesi, 76 pafta, 83 ada, 1 parsel sayılı yerle ilgili plan teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/59 KARAR
Belediye Meclisimizin 08 HAZİRAN 2012 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde,  Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi, 37 pafta, 381 ada, 22 parsel sayılı yerin plan teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/60 KARAR

Belediye Meclisimizin 26 Haziran 2012 tarihli Haziran dönemi Olağanüstü toplantısında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesine göre Belediyemize yapılacak olan şartlı hibe yardımı kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğünde hibe tutarı kadar (ağaç, fidan ve diğer bitkisel materyaller) taleplerinin karşılanmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/61 KARAR

Belediye Meclisimizin 26 Haziran 2012 tarihli Haziran dönemi Olağanüstü toplantısında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan şartlı hibe yardımı kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesine göre Fen İşleri Müdürlüğünün 2012 yılındaki proje uygulamalarında kullanacağı (asfalt, beton, beton elemanları, kent mobilyaları) taleplerinin karşılanmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.