2012/2012/Eylül Ayı Meclis Kararları

2012/71 KARAR : Belediye Meclisimizin 03 EYLÜL 2012 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 03-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz İskeçe Belediyesinin düzenleyeceği “Old Town Festivali 2012” etkinliğine katılacak olan Belediye Heyetinden Sayın Belediye Başkanı İsmail ÜNAL, Meclis Üyesi Sayın Şule BERKSOY, Özgür KOÇAK, Celal AKGÜN, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Elçin ÖNDER TURAN ve Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin KAYA’nın harcırah, yol, konaklama, vize ve sigorta giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/72 KARAR : Belediye Meclisimizin 07 EYLÜL 2012 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımız hudutları dahilinde yapılacak olan yol katılım üst kaplamalarında kullanılan 2012 birim fiyat listesinin kabulüne ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2012/73 KARAR :Belediye Meclisimizin 07 EYLÜL 2012 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Kız Konuk Evi ve Erkek Konuk Evi yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporunun Meclise sunumu üzerine, rapor hakkında söz isteyen CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in önerisiyle, “Beşiktaş Belediyesi Kız Konuk Evi ve Erkek Konuk Evi Yönetmeliğinin “Yurt Komisyonu ve Görevleri” başlıklı 6.maddesindeki Belediye Başkanınca belirlenecek olan 1. Başkan Yardımcısı ve Beşiktaş Belediyesinde görevli 3 Müdür’den oluşan Konuk Evi Komisyonu üye sayısı Müdürlük teklifinde belirtilip, komisyon raporunda’da kabul edildiği gibi, Komisyon tarafından alınan kararlarda eşitlik olması durumunun engellenmesi için üye sayısının 5 kişiden oluşması gerektiğinden 1 müdür eklenmesi ve ilaveten 2 Belediye Meclis Üyesi’nin de dahil edilmesi” şeklindeki, teklifin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.