2012/2012/Ekim Ayı Meclis Kararları

KARAR 2012/74 : Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2012 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızın 2013 yılında uygulayacağı Vergi, Resim ve Harç ile Ücret tarifelerinin görüşülmesine ait Hukuk ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2012/75 : Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2012 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2013 Mali Yılı için Belediye Zabıta Personeline Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin ödenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/76:
Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2012 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan “Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmelik Taslağının” kabulüne ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2012/ 77 :
Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2012 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 41 pafta,52 ada, 8 parsele ait İSKİ Atık Su Hattı için yeşil alan üzerinde 2201.04m2’lik kısmından 30 yıl süreyle geçiş izni verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR 2012/78 : Belediye Meclisimizin 15 EKİM 2012 tarihli EKİM ayı toplantısının 3. Birleşiminde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi gereği hazırlanan ve Ek’te sunulan 2013 yılı Performans Programının görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2012/79 : Belediye Meclisimizin 15 EKİM 2012 tarihli Ekim dönemi toplantısının 3. birleşiminde 2013 Mali Yılı Tahmini Bütçesi açık oylama ile oylanması sonucunda 26 oy’la OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.