2012/2012/Kasım Ayı Meclis Kararları

KARAR  2012/80 :
Belediye Meclisimizin 09 Kasım 2012 tarihli Kasım dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında derece unvan değişikliğinin yapılması ile boş işçi kadrolarının iptaline ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR    2012/81   :
Belediye Meclisimizin 09 KASIM 2012 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Bütçe harcama kalemlerinden 5.343.770,68 TL’nin Personel Giderleri harcama kalemlerine aktarılmasına ait  Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.