2012/2012/Aralık Ayı Meclis Kararları

2012/82 KARAR :
Belediye Meclisimizin 03 ARALIK 2012 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 2013 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2012/83 KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 ARALIK 2012 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında derece ve unvan değişikliği ile dolu kadrolarda derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.