2013/2013/Ocak Ayı Meclis Kararları

2013/1 KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak, CHP grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in önerisi ile Sayın Hasan SAYGILI, Şule BERKSOY, Selahattin MALUŞAKLI, Mehmet Rıfat AKYÜZ ve Cemil SABUNCU üye olarak önerildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Hasan SAYGILI 24 Oy, Şule BERKSOY 24 Oy, Selahattin MALUŞAKLI 24 Oy, Mehmet Rıfat AKYÜZ 24 Oy ve Cemil SABUNCU 24 Oy, alarak Denetim Komisyonuna seçilmişlerdir2013/2 KARAR :

Belediye Meclisimizin 07 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemize ait Fulya Sanat Merkezinde, Belediyemiz ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yapılacak ortak projelerle ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ve aynı kanunun 38/g bendi gereği adı geçen dernekle Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2013/3 KARAR :

Meclisimizin 07 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, AKUT ile işbirliği protokolü yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre yapılacak ortak eğitim, etkinlik, proje, tiyatro ve mahalle afet gönüllüleri oluşturma çalışmaları ve aynı kanununun 38. Maddesi (g) bendi gereği adı geçen dernekle Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/4 TEKLİF-KARAR :

Beşiktaş İlçesi, Vişnezade mahallesi, 67/68 pafta’da yer alan 758-718 adaların güneyinde kalan Maçka Meydanı sokak, Setbaşı sokak, Çatalçeşme sokak arasında bulunan, ancak resmi adı bulunmayan park’a Şehit Burak Ümit GEDİK parkı adının verilmesi önerisi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2013/5 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi ile 68.maddesinin (e) bendine göre Belediye Başkanına Borçlanma yetkisi verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/6 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kent Konseyi yönergesinin kabulü ve yönerge doğrultusunda yapılacak projelerinin yürütülmesi için gerekli olan giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2013/7 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Afetlere Hazırlık Destek programı için Belediyemizin İstanbul Kalkınma Ajansına proje başvurusu yapması ve proje ile ilgili yapılacak giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Hukuk, Bütçe Deprem ile Afet Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/8 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 29 Mayıs - 6 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Yerel Hizmet Fuarında Belediyemizin hizmet ve Bilişim Projelerinin tanıtımı için yapılacak giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/9 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde Belediyemizde boş bulunan memur kadrolarında derece ve unvan değişikliğinin yapılması ile boş işçi kadrolarının iptaline ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/10 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin belirlenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/11 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 2013 Yılında çalıştırılacak, ekte unvanları belirtilmiş sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/12 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde13-14 Ocak 2013 tarihlerinde Irak’ın Başkenti Bağdat’ta düzenlenecek kongreye katılacak olan Başkan Danışmanı Hasan Fehmi MANİ’nin yol ve gündelik ücretlerinin Harcırah Kanunu gereğince Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2013/13 KARAR :

Belediye Meclisimizin 11 OCAK 2013 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlık Binası otoparkının Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimince işletilmesi ve tarifenin uygulanması için karar alınmasına ait Hukuk ve Tarife Esnaf Çalışanlar Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.