2007/2007/ Mart Ayı Meclis Kararları

09. MART.2007 Meclis Kararları
2007/12 Karar

Belediye Meclisimizin 9 MART 2007 tarihli MART dönemi toplantısının 2 birleşiminde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esasların 20 maddesine göre belediyemizde kullanılacak geçici işci pozisyonları toplamı olan(169*12)=2028 adam/ay olarak belirlenmesi hususunda karar alınmasına ait bütçe ve hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

09. MART.2007 Meclis Kararları
2007/13 Karar

Belediye Meclisimizin 09/03/2007 tarihli MART dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi 27 pafta, 61 ada, 15 parsel sayılı yere ilişkin plan tadiline ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.