2013/2013/Şubat Ayı Meclis Kararları

2013/14 KARAR :

Belediye Meclisimizin 04 Şubat 2013 tarihli Şubat dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğünün kullanımında bulunan yapılardan “Kültür Sanat Merkezi Binasının” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 12.Maddesi Hükmü gereği söz konusu binanın, katkı payı alınarak yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/15 KARAR :

Belediye Meclisimizin 04 Şubat 2013 tarihli Şubat dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğünün kullanımında bulunan yapılardan “Kültür Sanat Merkezi Binasının” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 12.Maddesi Hükmü gereği söz konusu binanın, katkı payı alınarak yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/16 KARAR :

Belediye Meclisimizin 08 ŞUBAT 2013 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Sosyal Yardım ve Eğitim Yardımı Yönetmelik taslağında yapılan değişikliğin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/17 KARAR :

Belediye Meclisimizin 08 ŞUBAT 2013 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediyemiz ve Erlangen Belediyesi arasındaki Kardeş Belediyeciliğin 10. yıl kutlamaları için 9-12 Mayıs 2013 tarihleri arasında Belediyemizi temsilen Erlangen’e gidecek olan Belediye Başkanı Sn.İsmail ÜNAL, Meclis Üyeleri Sn. Osman YENEN, Yakup ŞEKER, Yavuz ÇAKMAKKAYA, Hasan SAYGILI, Şule BERKSOY ve Celal AKGÜN, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Elçin ÖNDER TURAN, Sağlık İşleri Müdürü Şeref ŞEKER, Plan ve Projeler Müdürü Haluk BARUT, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Nurgül USTAOĞLU, Memur Görkem KIZILKAYAK’ın katılmaları ve vize, sigorta, yol, yemek ile konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/18 KARAR :
Belediye Meclisimizin 08 ŞUBAT 2013 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediyemiz ve Boğaziçi Üniversitesi arasında ortak etkinliklerin ve sanatsal projelerin yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ve yapılacak projelerle ilgili harcamaların Belediye bütçesinden ödenmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.