2013/2013/Mart Ayı Meclis Kararları

2013/19 KARAR :

Belediye Meclisimizin 04 Mart 2013 tarihli Mart dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi gereği, Özel Beşiktaş Belediyesi Sıtkı Çiftçi Kreş ve Gündüz bakım evi açılması için, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği olarak, kurucu Beşiktaş Belediyesi adına İşletme Müdürlüğüne açılış işlemleri ve kurucu temsilcisi belirlenmesi için yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2013/20 KARAR :

Belediye Meclisimizin 08 MART 2013 tarihli MART dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/21 KARAR:

Belediye Meclisimizin 08 Mart 2013 tarihli Mart dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Fen İşleri Müdürlüğünün Moloz Kaldırma ve ücret tarifesinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/22 KARAR:

Belediye Meclisimizin 08 MART 2013 tarihli MART dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, İşletme Müdürlüğünün yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.