2013/2013/Nisan Ayı Meclis Kararları

2013/23 TEKLİF-KARAR :
 Belediye Meclisimizin 01 NİSAN 2013 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde 3 Adet Encümen üyeliğine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Y.Metin KEÇELİ, Hasan SAYGILI ve Şule BERKSOY önerilmişlerdir.
 Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyelikleri için 24 Oy kullanılmıştır, 1 Oy boş çıkmış olup Y.Metin KEÇELİ 23 Oy, Hasan SAYGILI 23 Oy, Şule BERKSOY 23 Oy alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

2013/24 TEKLİF-KARAR:
 Belediye Meclisimizin 01 NİSAN 2013 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;
CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, 9 adet olarak önerilen İhtisas Komisyonlarından, Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu Üyeliği 5, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu Üyeliği 5, Çevre ve Trafik Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeliği 5, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu Üyeliği 5, Deprem ve Afet Komisyonu Üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.
 Bütçe Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Uğur BÜYÜKBALKAN, Şule BERKSOY, U.Gökhan SARI, Akın KESKİN ve İsmail AKYILDIZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
İmar Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Y.Metin KEÇELİ, Yavuz ÇAKMAKKAYA, Sebahattin ÖZTÜRK ve Yakup ŞEKER önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Hukuk Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, H.Kemal ÇİLOĞLU, Uğur BÜYÜKBALKAN, M.Aydın VELİOĞLU, U.Gökhan SARI ve Ergün AĞIRKOL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
 Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Mustafa UYGUN, Recep KABİLOĞLU, Cemil SABUNCU, Vahap YAMAN, ve Mehmet Rıfat AKYÜZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
 Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, R.Altan ERKEKLİ, U.Gökhan SARI, Çetin KIRIŞGİL, Özgür KOÇAK ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
 Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Mehmet Rıfat AKYÜZ, Osman YENEN, Hasan SAYGILI, Mehmet ARSLAN, ve Selma TOSUN, önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Osman YENEN, Mehmet ARSLAN, Selma TOSUN, Şule BERKSOY ve Celal AKGÜN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
 Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, U.Gökhan SARI, Vahap YAMAN, Özgür KOÇAK, Çetin KIRIŞGİL ve Akın KESKİN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
 Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önergesiyle, Bülent TATAR, Uğur BÜYÜKBALKAN, U.Gökhan SARI, Levent SERDAROĞLU ve Selma TOSUN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

           2013/25 KARAR:
           Başkanlığımız 2012 yılı Faaliyet raporu 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısında müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan gizli oylama neticesinde 22 oy kullanıldığı, 22 oyun kabul olduğu, Oy Tasnif Heyeti tarafından tespit edildi.
2012 Yılı Faaliyet Raporu 22 kabul oy’la Belediye Meclisimizin 03 Nisan 2013 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde kabul edildi. 

            2013/26 KARAR      :
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden alınan görüş neticesinde Kız Konuk Evi ve Erkek Konuk Evi yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

            2013/27 KARAR :
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 07-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan“Open Days Avrupa Bölgeler ve Şehir Haftasına” katılacak olan Belediye Heyetine CHP Grup Sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in önerisi ile Meclis Üyesi Sayın Özgür KOÇAK’ın da eklenerek harcırah giderlerinin Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

            2013/28 KARAR  :
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesi Ayazmaderesi Caddesi No:26 adresinde bulunan binanın Belediyemize ait 5’nolu bağımsız bölümünün Atatürkçü Düşünce Derneğine Tahsisine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

            2013/29 KARAR:
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediyemiz ve Satranç Federasyonu işbirliği ile ortak etkinliklerin yapılabilmesi için Belediye Başkanına Protokol yapma yetkisi verilmesi ve yapılacak projeler ile ilgili harcamaların Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

            2013/30 KARAR  :
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Asansör yıllık bakım kontrol bedellerinin tespitine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
         

             2013/31 KARAR :
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 29 Mayıs – 2 Haziran 2013 tarihlerinde CNR’da Belediyelerin hizmet ve projelerinin tanıtım günleri yapılacağından belediyemizin katılacağı tanıtım günleri için yapılacak giderlerin Belediye bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

            2013/32 KARAR :
            Belediye Meclisimizin 03 Nisan 2013 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2. birleşiminde,10–11 Nisan 2013 tarihlerinde İran’ın Başkenti Tahranda gerçekleşecek olan “Sürdürülebilir Kentsel Enerji ve Kentsel Yaşamı Güçlendirmek” başlıklı konferansına Başkan danışmanı Hasan Fehmi MANİ’nin katılması ve yol, gündelik ücretlerinin Harcırah Kanunu gereğince Belediye Bütçesinden ödenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

           2013/33 KARAR  :
           Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 5393 Sayılı Belediye yasasının 18.maddesinin (p) bendine göre Belediyemiz ile Adalar Belediyesi arasında karşılıklı iş birliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

            2013/34 KARAR   :
            Belediye Meclisimizin 03 NİSAN 2013 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Balmumcu Mahallesi, 37 pafta, 381 ada, 22 parsel’e ilişkin plan itirazına ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.