2013/2013/Mayıs Ayı Meclis Kararları


2013/35 KARAR :
Belediye Meclisimizin 08 Mayıs 2013 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2013/36 KARAR :
Belediye Meclisimizin 08 Mayıs 2013 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2012 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.