2013/2013/Haziran Ayı Meclis Kararları

2013/37KARAR :

 
Belediye Meclisimizin 07 HAZİRAN 2013 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 2.birleşiminde,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda TBBMO İstanbul Şubesinin belirlediği Asansör Yıllık kontrol Bedellerine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.