2013/2013/Eylül Ayı Meclis Kararları

 
KARAR 2013/42
Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2013 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Omurilik Felçliler derneğine Fulya Sanat Merkezi salonunun bir günlük tahsis edilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
  
KARAR 2013/43
Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2013 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde, TAKBİS Projesi kapsamında Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için 5393 Sayılı yasanın 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
  
KARAR 2013/44
Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2013 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde,  Belediyemizin çıkarmış olduğu B+ Dergisine Belediyemizin misyon ve vizyonuna uygun Belediyeye gelir getirmek amaçlı her türlü reklam alma hususunda karar alınmasına ait Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün makamdan havaleli 28.08.2013 tarih ve 737713-726 sayılı teklifi okundu.
            CHP gurup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER söz alarak Belediyemizin çıkarmış olduğu B+ Dergisine her türlü reklam alınması teklifinin Müdürlüğüne iadesini önerdi. Teklif oya sunuldu, OYBİRLİĞİ ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne iadesine karar verildi.
  
KARAR 2013/45
Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2013 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.birleşiminde,  Başkanlığımıza Müracaat eden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 30. maddesinde belirtilen şartları taşıyan iş yerlerinin içkili yerler krokisine dahil edilmesine ait Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün makamdan havaleli 02.09.2013 tarih ve 738220-2311 sayılı teklifi okundu.
            CHP gurup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER söz alarak, Bireysel müracaatların yerine Beşiktaş genelinde içkili yerler kroki çalışması yapılması gerekçesiyle teklifin  Müdürlüğüne iadesini önerdi. Teklif oya sunuldu, OYBİRLİĞİ ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne iadesine karar verildi.
 
KARAR 2013/46
Belediye Meclisimizin 02 EYLÜL 2013 tarihli Eylül Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde Meclis Üyesi Sayın Ergün AĞIRKOL’un vefatı ile boşalan Hukuk Komisyonu Üyeliğine, CHP Grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in sözlü önerisiyle Selahattin MALUŞAKLI önerilmiş, yapılan açık oylama sonucunda Sayın Selahattin MALUŞAKLI Hukuk Komisyonu Üyeliğine OYBİRLİĞİ ile seçilmiştir.
 
KARAR 2013/47
Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliğinin yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/48
Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilerek yeniden kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/49
Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yönetmeliğinin revize edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/50

Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.Birleşiminde,                      Okul öncesi Eğitim Kurumları kapsamında açılacak olan Sıtkı Çiftçi Gündüz Bakımevinin Yönergesi ile alınacak ücret tarifesinin Müdürlük teklifinde belirtildiği gibi uygulanmasına ve Beşiktaş Çetin Emeç binasının Beşiktaş Belediyesi Çocuk Bakımevi kapsamında kullanılmasına ait Hukuk ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/51
Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/52

Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli EYLÜL dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Zabıta Müdürlüğünün yönetmeliğinin revize edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/53
Belediye Meclisimizin 06 EYLÜL 2013 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 16-19 Mayıs Tarihleri arasında Beşiktaş’ta Kent Bayramı Kutlanmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, teklifin Müdürlüğüne iadesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
KARAR 2013/54
Belediye Meclisimizin 06 Eylül 2013 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 1/1000 ölçekli Beşiktaş – Dikilitaş - Balmumcu uygulama imar planı revizyonuna ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.