2013/2013/Kasım Ayı Meclis Kararları

2013/63 TEKLİF-KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Kasım 2013 tarihli KASIM dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Fulya Sanat Merkezinin 17 Kasım 2013 Pazar günü Alzheimer Derneğine ücretsiz tahsis edilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/64 KARAR :
Belediye Meclisimizin 08 KASIM 2013 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızın 2014 yılında uygulayacağı Vergi, Resim ve Ücret tarifelerinin görüşülmesine ait Hukuk ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/65 KARAR :
Belediye Meclisimizin 08 KASIM 2013 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan Memur kadrolarında sınıf, derece ve unvan değişikliğinin yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2013/66 KARAR   :
Belediye Meclisimizin 08 KASIM 2013 tarihli Kasım dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımıza Müracaat eden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 30. maddesinde belirtilen şartları taşıyan iş yerlerinin içkili yerler krokisine dahil edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.