2013/2013/Aralık Ayı Meclis Kararları

2013/67 NOLU KARAR  :
Belediye Meclisimizin 06 ARALIK 2013 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında sınıf, derece ve unvan değişikliği ve dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.2013/ 68 nolu  KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 ARALIK 2013 tarihli ARALIK Dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş Balmumcu Mahallesi 42 pafta 463 ada 42 parseldeki yeşil alanın 27.30 m2 bölümünün BEDAŞ’a tahsis edilerek, protokol ile trafo tesisi yapılmasına ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
          


2013/69 NOLU KARAR  :

Belediye Meclisimizin 06 ARALIK 2013 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemize ait Beşiktaş İlçesi Levazım Mahallesi (tapuda Ortaköy mahallesi) 38 pafta, 30 ada 172 parselin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.