2007/2007/ Nisan Ayı Meclis Kararları

02. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/14 Karar


Belediye Meclisimizin 02 NİSAN 2007 tarihli NİSAN dönemi toplantınsın 1. birleşiminde, 24-29 Nisan tarihleri arasında Almanya Erlangen Belediyesi tarafından yapılacak festivale katılacak olan ekli listede adları yazılı kırkdokuz (49) kişiye yasal harcırahlarının ödenmesi konusunda Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

02. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/15 Karar

Belediye Meclisimizin 02.NİSAN 2007 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1. birleşiminde 22-23 Nisan tarihleri arasında Belediyemiz Kültür çalışmaları kapsamında Fransanın Paris şehrinde sergilenecek olan Mikadonun Çöpleri adlı oyunun gösterimine katılacak olan Belediye Başkanımız İsmail Ünal ve Belediye Başkan Yardımcımız A.Koray BAYRAKTAROĞLU, Sinan GENİM, Çetin SOYSAL, Metin KEÇELİ ile Tiyatro ekibinin katılımı ve yasal harcırahlarının ödenmesi konusunda Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/16 Teklif Karar

Başkanlığımız 2006 yılı Faaliyet raporu 05 Nisan 2007 tarihli toplantısında müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 21 oy kullanıldı 21 oyun kabul olduğu oy tasnif heyeti tarafından tespit edildi. 2006 Faaliyet raporu 21 kabul oyla Belediye Meclisimizin 5Nisan 2007 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

05. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/17 Karar

Belediye Meclisimizin 5 NİSAN 2007 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde Belediye Zabıta Hizmetlerinin daha etkin hızlı verimli olarak yürütülmesi açısından, Zabıta Personelinin hizmet hizmet verdiği İlçemiz sınırları dahilindeki Pazar yerlerinde ana arterler, meydanlar cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda ayrıca gecekondu ve kaçak yapı yıkımları sırasında yapılacak tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gece kondu ve kaçak yapıların yıkımlarında yeddi emin olarak alınan malzemelerin taşınması güvenlik ve muhafazasını sağlama çalışmalarında görevlendirilecek yardımcı personel alımına ait bütçe ve hukuk komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/18 Karar

Belediye Meclisimizin 05 NİSAN 2007 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifinin, teklif ekleri olan Müdürlükler Listesi, Kadro Değişikliği Cetveli, Dolu Boş Kadro Cetvelinde belirtildiği şekilde kabulüne, boş sürekli işçi kadrolarının ve norm kadroya uymayan boş memur kadrolarının iptal edilmesine ve norm kadro fazlası sürekli işçi ve memur kadrolarının dondurulmasına ait Bütçe ve Hukuk komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/19 Karar

Belediye Meclisimizin 05 NİSAN 2007 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde Belediye Meclisimizin 06.02.2007 tarihli Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda alınan 07.02.2007 gün ve 2007/9 sayılı Kararına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun madde 14/6. fıkrası hükmü çerçevesinde ısrar edilmesine ait Hukuk komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/20 Karar

Belediye Meclisimizin 05 NİSAN 2007 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2. birleşiminde Mülkiyeti Belediyemize ait, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta,252 ada 9parsel sayılı taşınmazın YURT olmak üzere, yine mülkiyeti Belediyemize ait, Gayrettepe Mahallesi, 246 DY 3B pafta,1436 ada ,30 parsel sayılı taşınmazın KONUKEVİ olmak üzere, tahsis edilmesi ile ilgili Sayın Çetin SOYSAL ’Iın teklifine ait Bütçe ve Hukuk komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. NİSAN.2007 Meclis Kararları
2007/21 Karar

Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2007 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmenliği 40 Maddesi gereğince 2006 yılı Kesin Hesabının görüşülmesine ait Bütçe komisyon raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.