2014/2014/Ocak Ayı Meclis Kararları

KARAR 2014/1 :

Belediye Meclisimizin 06 OCAK 2014 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak, CHP grup sözcüsü Sayın Yakup ŞEKER’in önerisi ile Sayın Hasan SAYGILI, M.Aydın VELİOĞLU, Selma TOSUN, Selahattin MALUŞAKLI ve Recep KABİLOĞLU üye olarak önerildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 23 Oy kullanıldı, geçerli oy sayısı 23, Hasan SAYGILI 22 Oy, M. Aydın VELİOĞLU 22 Oy, Selma TOSUN 23 Oy, Selahattin MALUŞAKLI 22 Oy, Recep KABİLOĞLU 22 Oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmişlerdir.


KARAR 2014/2 :

Belediye Meclisimizin 06 OCAK 2014 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 2014 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/3 :

Belediye Meclisimizin 10 Ocak 2014 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince “Beşiktaş Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği”nin aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/4 :
Belediye Meclisimizin 10 Ocak 2014 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2014 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/5 :

Belediye Meclisimizin 10 Ocak 2014 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin belirlenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/6 :

Belediye Meclisimizin 10 Ocak 2014 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında derece değişikliği ve unvan değişikliğinin yapılması hususunda karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/7 :

Belediye Meclisimizin 10 OCAK 2014 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş, Arnavutköy – Satış Meydanı sokak 71 pafta, 526 ada, 2 parsel sayılı yerdeki 23 kapı numaralı VİAPERA Müm. ve Dış Ticaret Ltd. Şti. adlı yerin içkili yerler Bölge haritasına alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.