2014/2014/Şubat Ayı Meclis Kararları

KARAR 2014/8 :

Belediye Meclisimizin 07 Şubat 2014 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında derece değişikliği ve unvan değişikliğinin yapılması ile dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/9 :

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 2014 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.birleşiminde Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve UNICEF ortaklığı ile yapılacak etkinlikler için Belediye Başkanına adı geçen kurumlarla protokol yapma yetkisi verilmesi ve yapılacak projelerle ilgili harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


KARAR 2014/10 :

Belediye Meclisimizin 07 ŞUBAT 2014 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Zabıta Müdürlüğünün İdari Yaptırım Yönetmeliğinin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi


KARAR 2014/11 :

Belediye Meclisimizin 07 Şubat 2014 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mah. 55 pafta, 442 ada, 1 parsel ve 446 ada, 1 parsel ile ihdas edilecek 445,84 m2’lik yolun tevhit edilerek oluşacak olan yeni parseldeki hissemizin cami yapılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsisine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi