2014/2014/Nisan Ayı Meclis Kararları

2014/17 TEKLİF-KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde
Meclis 1. Başkan Vekilliğine, CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle Sayın Affan M. KEÇECİ önerilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucunda;
Meclis 1. Başkan Vekilliği için 30 Oy kullanıldığı 29 Oy’un geçerli, 1 Oy’un geçersiz olduğu anlaşılmıştır. Sayın Affan M. KEÇECİ 29 Oy’la Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Meclis 2. Başkan Vekilliğine, CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle Sayın Tahir DOĞAÇ önerilmiştir. Yapılan gizli oylama sonucunda;
Meclis 2. Başkan Vekilliği için 30 Oy kullanıldığı 30 Oy’un geçerli olduğu anlaşılmıştır. Sayın Tahir DOĞAÇ 30 Oy’la Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

2014/18 TEKLİF-KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde Divan Katipleri sayısının 4 kişi olması önerisi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

Divan Katipliğine, Sayın CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle, Sayın Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL, Safiye TAYLAN, Tekin ÖZMEN ve Arın ÇETİN önerilmişlerdir.
Yapılan gizli oylama sonucunda Divan Katiplikleri için 30 Oy kullanılmıştır. Sayın Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL 30 Oy, Safiye TAYLAN 30 Oy, Tekin ÖZMEN 30 Oy, Arın ÇETİN 30 0y alarak Divan Katipliğine seçilmişlerdir.

2014/19 TEKLİF-KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde
3 Adet Encümen üyeliğine, CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle, Çetin KIRİŞGİL, Mustafa KANTAR ve Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL önerilmişlerdir. Yapılan gizli oylama sonucunda;

Encümen Üyelikleri için, 30 oy kullanılmış olup, 1 oy geçersiz, 1 oy’un boş olduğu anlaşılmıştır. Sayın Çetin KIRİŞGİL 28 Oy, Mustafa KANTAR 28 Oy, Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL 28 Oy, alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

2014/20 TEKLİF-KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;
CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle, 9 adet olarak önerilen İhtisas Komisyonlarından, Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu Üyeliği 5, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu Üyeliği 5, Çevre, Trafik, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeliği 5, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu Üyeliği 5, Deprem ve Afet Komisyonu Üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

Bütçe Komisyonu üyeliklerine, Selin Deniz BOZKURT, Murat ULUHAN, Hatice ÇEKER, Tahir DOĞAÇ, Mehmet GÜR önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyeliklerine, Bülent TATAR, İsmet ASLAN, Ali BAĞDATLI, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK ve Rifat ÖRNEK önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Hukuk Komisyonu üyeliklerine, Rifat ÖRNEK, Ayça Lütfiye AKPEK, Cevdet BAYRAM, Murat ULUHAN ve Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine Mustafa MERCAN, İsmet ASLAN, Ediz FEYİZ, Gülsen YILMAZ ve Murat ULUHAN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, Çetin KIRİŞGİL, Arın ÇETİN, Ediz FEYİZ, Safiye TAYLAN ve Celal Abbas YILMAZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine Tekin ÖZMEN, Yüksel BİÇİL, Özlem ÖZCAN, Mustafa MERCAN ve Oğuz TOSUN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine, Özlem ÖZCAN, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Hatice ÇEKER, Ali ŞAHİN ve Safiye TAYLAN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Çevre ve Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine, Arın ÇETİN, Selin Deniz BOZKURT, Celal Abbas YILMAZ, Ayça Lütfiye AKPEK ve Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine, Ali ŞAHİN, Oğuz TOSUN, Tahir DOĞAÇ, Gülsen YILMAZ ve Tekin ÖZMEN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Afet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.


2014/21KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Marmara Belediyeler Birliğinin Üyeliğine Doğal Üye olarak Belediye Başkanı Sayın Av.Murat HAZİNEDAR ve 2 Asil, 1 Yedek üye seçimi için CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle Eyüp BİRGÜN, Hüseyin Avni SİPAHİ ve Ali ŞAHİN önerilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Asil üye olarak Eyüp BİRGÜN ve Hüseyin Avni SİPAHİ, Yedek üye olarak Ali ŞAHİN’in seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/22 KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğine 2 Asil, 2 Yedek üye seçimi için, CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle Cevdet BAYRAM, Bülent TATAR, Tekin ÖZMEN ve Yüksel BİÇİL önerilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Asil üye olarak Cevdet BAYRAM ve Bülent TATAR, Yedek üye olarak Tekin ÖZMEN ile Yüksel BİÇİL’in seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/23KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 NİSAN 2014 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, İstanbul Tarihi Kentler Birliği Üyeliğine Doğal Üye olarak Belediye Başkanı Sayın Av.Murat HAZİNEDAR ve 1 Asil, 1 Yedek üye seçimi için CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN, Yüksel BİÇİL ve İsmet ASLAN’ın yazılı önergesiyle Rifat ÖRNEK ile Ediz FEYİZ önerilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Asil üye olarak Rifat ÖRNEK, Yedek üye olarak Ediz FEYİZ’in seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2014/24 KARAR :
Başkanlığımız 2013 yılı Faaliyet raporu 11 NİSAN 2014 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan gizli oylama neticesinde 30 oy kullanılmış olup, 28 oy’un kabul olduğu, 1 oy’un geçersiz, 1 oy’un ret kullanıldığı Oy Tasnif Heyeti tarafından tespit edildi.

2013 Yılı Faaliyet Raporu 28 kabul oy’la Belediye Meclisimizin 11 Nisan 2014 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

2014/25 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Nisan 2014 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine ödenecek Huzur hakkının görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/26KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Nisan 2014 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince Başkanlığımızda Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/27 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Nisan 2014 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş Belediyesi Manifestosunun görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.